Thông tin liên hệ

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: 19 - Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh
Email Ban biên tập: thongtinhdnd@gmail.com
Điện thoại: 0983848589, 0917356722, ĐT/Fax: 02393.691262