sự kiện
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH (24/9/1993 - 24/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đề nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát “công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh”
05/07/2017 16:02
 

Công văn góp ý

Dự thảo báo cáo

VP