sự kiện
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH (24/9/1993 - 24/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
03/10/2017 21:37
Chiều ngày 03/10, Đoàn giám sát chuyên đề “tình hình tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh” tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và một số sở, ngành liên quan. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2011-2017, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ các quy định về pháp luật, khung pháp lý về đầu tư công cơ bản đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh; từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Từ năm 2011 đến nay, đã thực hiện thẩm định phê duyệt 583 dự án, với tổng mức đầu tư là 21.733 tỷ đồng. Trong các năm 2016-2017, đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 1.446 gói thầu, với tổng giá gói thầu 3.159 tỷ đồng.

Đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh phát biểu

 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2017, các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh đã được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng cơ bản phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực như: giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp nông thôn, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao; quốc phòng, an ninh... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo điều kiện an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn, hạn chế như: nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn thấp so với nhu cầu đầu tư các công trình; công tác xã hội hóa đầu tư còn hạn chế; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án chậm và còn nhiều vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án; việc thi công một số công trình còn chậm, thời gian kéo dài... Thời gian tới, để triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật đầu tư công, cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản cần: xây dựng lộ trình thanh toán nợ XDCB, thanh toán khối lượng hoàn thành, chuyển tiếp gắn với việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ở các cấp ngân sách; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB, thanh toán khối lượng hoàn thành, bố trí vốn cho các dự án dở dang trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đầu tư công.

Đồng chí Trần Viết Hậu, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

 

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề về: tình hình thực thi các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; các yếu tố tác động đến tiến độ và việc điều chỉnh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; việc kiểm soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tiến độ thi công, chất lượng, hiệu quả các dự án sau đầu tư xây dựng...

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị báo cáo của các sở, ngành có liên quan; đồng thời nhấn mạnh: việc giám sát “tình hình tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn” sẽ đánh giá được việc chấp hành quy định pháp luật, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong đầu tư xây dựng, từ đó đưa ra các kiến nghị về phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng pháp luật, định hướng phát triển kinh tế và làm cơ sở ban hành chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển. Đồng chí đề nghị: Sở Kế hoạch - Đầu tư nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự và bổ sung các nội dung thành viên Đoàn giám sát yêu cầu để hoàn chỉnh báo cáo, biểu mẫu; đối với các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát trực tiếp cần xây dựng báo cáo đầy đủ theo đề cương và trực tiếp báo cáo tại các cuộc làm việc theo yêu cầu và bố trí của Đoàn giám sát./.

Lê Trang