Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Thảo luận Tổ về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
14/11/2017 16:52
Sáng 14/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thảo luận luận Tổ về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu thảo luận
 

Thảo luận về Luật Quốc phòng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn cho rằng: Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Sau hơn 10 năm thực hiện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, theo đại biểu nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc chưa được thể chế và cụ thể hóa; một số nội dung của Luật quốc phòng năm 2005 chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quốc phòng; nhiều nội dung về hoạt động quốc phòng còn đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật tính pháp lý không cao hoặc chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, sửa đổi Luật quốc phòng là cần thiết.

Dự thảo Luật gồm có 7 chương, 46 điều (giảm 02 chương, 05 điều so với Luật quốc phòng năm 2005). Bên cạnh việc đồng tình với dự thảo Luật, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cho các chủ thể được phép công bố, như: Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (gồm 06 điều, từ Điều 18 đến Điều 23); quy định về các vấn đề như: Tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; tổng động viên, động viên cục bộ; thiết quân luật và giới nghiêm.... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành và cá nhân có thẩm quyền thực hiện các nội dung trên thuận lợi và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, đại biểu đồng tình cao với chủ trương, đồng thời nêu một số băn khoăn trong dự thảo như: Nghị quyết chưa thể hiện rõ nét sự phân cấp cụ thể thẩm quyền cho TP. HCM  và có những quy định cần thiết để tháo gỡ, thông thoáng hơn, nhất là tháo gỡ sự ràng buộc trong quan hệ với Bộ, ngành cấp trên để thành phố tự quyết cho sự phát triển của mình.

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (Điều 5), đại biểu cơ bản nhất trí với việc giao cho TP. Hồ Chí Minh được thực hiện thí điểm đối với Luật thuế tài sản; tăng thuế suất đối với các sắc thuế khác (trừ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu); tăng mức phí, lệ phí; ban hành chính sách thu phí, lệ phí mới. Nhưng việc tăng thuế suất và phí, lệ phí cần phải có lộ trình và tuỳ từng địa bàn, ngành, nghề cụ thể để vừa có nguồn thu đáp ứng chi cho dịch vụ công và vẫn đảm bảo chính sách thu hút đầu tư của Thành phố.

Phạm Nghĩa