Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Pháp chế thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
25/11/2017 22:21
Chiều ngày 25/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp để thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Các phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải cùng dự.
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì cuộc làm việc

 

Theo báo cáo về dự thảo Nghị quyết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình xem xét bổ sung quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng giữa các cấp ngân sách quy định tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, cụ thể, đối với khoản thu tiền chậm nộp được hạch toán tiêng từng biểu mục tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC: thực hiện phân chia khoản thu tiền chậm nộp cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu được quy định tại Nghị quyết số 28/2016 của HĐND tỉnh; đối với khoản thu tiền chậm nộp NSĐP được hưởng nhưng không được hạch toán riêng từng khoản thu, thực hiện phân chia như sau: Số thu tiền chậm nộp từ người nộp gắn với cấp nào quản lý thu thì phân chia cho ngân sách cấp đó hưởng 100%. Riêng các khoản thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý nộp ngân sách nhưng địa phương được hưởng thì phân chia cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang báo cáo

 

Về việc sửa đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được quy định tại điểm I, mục L, chương II, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND, cụ thể: các khoản thu từ xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội do lực lượng cơ quan, đơn vị Trung ương thực hiện, và các lực lượng xử phạt thuộc trung ương khác (nếu có) xử lý là khoản thu Ngân sách Trung ương hưởng 100%. Các khoản thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội do các lực lượng ở địa phương xử phạt là khoản thu Ngân sách địa phương hưởng 100%.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh phát biểu

 

Đối với việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính địa bàn tỉnh, xét tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND tỉnh trình định mức phân bổ kinh phí đối với Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế của các cấp bằng 80% so với mức của trung ương; các văn bản sửa đổi, bổ sung không quá 80%  định mức phân bổ kinh phí của Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế. Về mức chi kinh phí cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần quy định cụ thể để đảm bảo tổng các nội dung chi không vượt quá định mức tối đa và thấp hơn so với Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Về nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách cho công tác quản lý nhà nước thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 338/2016/TT-BTC.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu phát biểu

 

Về dự thảo quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh, xuất phát từ hiện trạng cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực trạng thực hiện các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh thì việc xây dựng và ban hành Nghị quyết này là cần thiết, góp phần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, tạo tiền đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đảm nhiệm. Các chính sách bao gồm: chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách thưởng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao và một số chính sách đặc thù riêng cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành giáo dục, y tế.

Riếng dự thảo về sáp nhập và đổi tên một số thôn xóm thuộc một số xã trên địa bàn tỉnh, được xây dựng nhằm đảm bảo quy mô thôn xóm phù hợp gắn với công tác quản lý và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu

 

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, bổ sung vào Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; dự thảo quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, đề nghị: cần nêu rõ đối tượng thực hiện các chính sách; đưa vào Nghị quyết danh mục các đối tượng thu hút theo từng giai đoạn... Đối với chính sách thu hút tuyển dụng nên bổ sung thêm lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; về chính sách thưởng cần xem xét bổ sung đối tượng thuộc lĩnh vực báo chí, tăng mức thưởng đối với giải thưởng Hồ Chí Minh để tăng tính khuyến khích.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đồng tình với ý kiến của các đại biểu tham dự và thống nhất cao việc rà soát, xem xét, tính toán cụ thể để xây dựng các chính sách sát đúng và có tính khả thi cao. Đồng thời lưu ý: các sở ngành tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp để nghiên cứu, cân nhắc, hoàn thiện các nội dung tham mưu UBND trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

Lê Trang