sự kiện
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH (24/9/1993 - 24/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Soát xét công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII
26/11/2017 18:09
Thực hiện chương trình công tác tháng 11, chiều ngày 26/11/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 15 để soát xét công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
 

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở ngành: Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Văn hóa thể thao và Du lịch, Thanh tra, Nội vụ cùng dự.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng hợp tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017

 

Tại hội nghị, về phía UBND tỉnh đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tổng hợp tiến độ chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Theo đó, hiện nay cơ bản các báo cáo đã hoàn thành, đặc biệt đã hoàn thành báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, UBND tỉnh đã hoàn thành và phục vụ tốt cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 vừa qua. Đối với các báo còn lại như: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018; kết quả điều hành của UBND tỉnh năm 2017; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; báo cáo kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020; tình hình thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017, kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018… đã hoàn thành hiện đang soát xét để xin ý kiến, dự kiến từ ngày 27-30/11/2017 sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Đối với các Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp, UBND đã cơ bản hoàn thiện, hiện nay một số dự thảo Nghị quyết đang chuẩn bị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến; một số dự thảo báo cáo và Nghị quyết đang chuẩn bị trình UBND tỉnh để UBND thảo luận và trình các ban HĐND tỉnh thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ 5

 

Về phía Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ 5. Theo đó, hiện nay Văn phòng đã hoàn thiện việc tham mưu, phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 30 điểm; đang hoàn thành việc tổng hợp ý kiến cử tri gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh có báo cáo trả lời ý kiến tại kỳ họp. Văn phòng đã hoàn thành việc tham mưu Thường trực ban hành các văn bản: Hướng dẫn thảo luận các nội dung trình kỳ họp tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, văn bản gửi các đại biểu HĐND chuẩn bị nội dung chất vấn theo nhóm vấn đề… Đối với công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, tuy chưa có văn bản chính thức của ủy ban nhân dân tỉnh nhưng các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc, đồng hành với các sở, ngành liên quan để cho ý kiến vào các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 

Đối với các báo cáo khác theo thẩm quyền được giao hiện nay các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã phân công cụ thể và hiện đang gấp rút hoàn thiện.

Đồng chí Đoàn Đình Anh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, xem xét nhiều vấn đề trong đó tập trung nhiều về các Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết: Phát triển giáo dục đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đề nghị bổ sung một số nội dung trong chương trình, kế hoạch năm 2018.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các ngành cần chủ động, phối kết hợp chặt chẽ, linh hoạt trong việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp; về kế hoạch biên chế năm 2018 cần bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 6; đối với Nghị quyết về phát triển giáo dục đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, bảo tồn đa dạng sinh học thống nhất chuyển sang kỳ họp giữa năm 2018 để bổ sung, hoàn cỉnh các nội dung chưa thống nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp của các sở ngành, Văn phòng HĐND, UBND. Đề nghị các Ban HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp trong các công việc được giao theo thẩm quyền.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, trong kỳ họp thứ 5 này có một số điểm mới như việc thảo luận tại các Tổ đại biểu trước kỳ họp; trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp vì thế cần theo dõi kỹ để đánh giá cụ thể hiệu quả và có hướng xử lý kịp thời.

Về các đề án, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính cần chuẩn bị kỹ Nghị quyết về kế hoạch Đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Về Nghị quyết phát triển giáo dục Hà Tĩnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 cần chuẩn bị kỹ hơn; đối với một vấn đề khó khăn trong ngành giáo dục cần có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Việc đặt tên thôn, đường cần làm tổng thể toàn tỉnh. Về chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc các sở ngành được phân công chuẩn bị cần kỹ, soát xét nội dung trả lời để việc trả lời chất vấn đạt hiệu quả cao.

LT