Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh
29/11/2017 15:48
Chiều ngày 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh về các báo cáo, tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực của ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải cùng dự.

Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2017; tình hình kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước; kết quả thu, chi chuyển nguồn năm 2016, 2017 và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2017, mục tiêu, giải pháp năm 2018.

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Trần Tú Anh báo cáo
Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Tiến Dũng
 

Năm 2017, Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám cơ sở và tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, cùng với việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra, do đó tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo đà thuận lợi thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

Đồng chí Đoàn Đình Anh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

 

Theo báo cáo, năm 2017 có 12/17 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao. Kinh tế đạt kết quả tích cực trên một số mặt, lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu đạt kết quả khá trong điều kiện bất lợi; dịch bệnh vật nuôi được kiểm soát; thủy sản phục hồi và tăng trưởng khả quan; xây dựng NTM được duy trì củng cố; công nghiệp tăng trưởng mạnh; dịch vụ du lịch có bước khởi sắc; kim nghạch xuất khẩu tăng cao. Văn hóa - Xã hội đạt kết quả khá toàn diện; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý trên một số lĩnh vực có bước chấn chỉnh, tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo, cơ bản giữ vững được ổn định trước tình hình có nhiều diễn biến mới phức tạp. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,71%, trong đó: khu vực nông nghiệp giảm 3,47%, công nghiệp và xây dựng tăng 27,76%, dịch vụ tăng 5,33%. Tổng thu ngân sách ước đạt  8.850 tỷ đồng, tăng 9,74% dự toán, tăng 11,65% so với năm 2016; trong đó, thu nội địa phấn đấu đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 4% dự toán Trung ương giao, thu XNK 2.850 tỷ đồng, tăng 68% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm đạt khoảng 11.750 tỷ đồng, giảm 9% so với dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 35.150 tỷ đồng, đạt 100,57% kế hoạch…

Năm 2018, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ 4 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các ngành, lĩnh vực, cụ thể: cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cao nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM; từng bước phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; tiếp tục thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghiệp, phát huy hiệu quả các cụm CN-TTCN; phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ và tiềm năng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đỗ Khoa Văn
Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trí Lạc
 

Về công tác kiểm soát thu chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, tính đến tháng 11/2017, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát thanh toán cho hơn 1.300 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh, với doanh số kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN của 4 cấp ngân sách là 8.025 tỷ đồng, bằng 81% so với dự toán. Đối với công tác chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, đến nay đã chi trả 1.581 tỷ đồng, bằng 97% trên địa bàn 7 huyện bị ảnh hưởng. Tổng số vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 đã thông báo qua KBNN là 6.614,7 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 1.269,339 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5.345,362 tỷ đồng. Tổng số vốn đã thực hiện giải ngân đầu tư XDCB tính đến tháng 11/2017 là 3.651.870 tỷ đồng, đạt 66,5% kế hoạch.

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB và công tác kiểm soát chi ngân sách; đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến: những tồn tại, hạn chế trong huy động và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình, hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án của các đơn vị; đồng thời nhấn mạnh: mặc dù phát triển kinh tế trong bối cảnh tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những kết quả đạt được trong năm qua đã thể hiện được sự nỗ lực lớn trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các đơn vị. Các đồng chí đề nghị: trong dự thảo báo cáo cần bổ sung chỉ tiêu về các khu CN-TTCN có hệ thống xử lý chất thải; quan tâm nghiên cứu, sớm hoàn chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn; đối với các dự thảo Nghị quyết liên quan đến Đề án của các ngành cần bổ sung thêm mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp… Về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, cần kịp thời tham mưu ban hành văn bản quản lý đầu tư công trên địa bàn nhằm thay thế các văn bản không còn hiệu lực; xem xét xây dựng, ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công và quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương; quan tâm bố trí cân đối nguồn vốn đối ứng ODA và các phần vốn còn thiếu của các dự án; chú trọng sắp xếp, ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm tác động trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn… Riêng Đề án phát triển kinh tế tập thể, cần tính đến thực chất, hiệu quả hoạt động của các HTX. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, rà soát lại số liệu, nội dung trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, sớm hoàn thiện các văn bản, báo cáo để phục vụ tốt cho kỳ họp HĐND sắp tới

Lê Trang