Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2018 sát đúng, hiệu quả
01/12/2017 15:07
Chiều ngày 30/11, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Ban với Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn báo cáo

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, cùng sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, ngành, địa phương bằng các chương trình hành động cụ thể, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 11/2017, tổng thu ngân sách từ thuế, phí lệ phí và thu ngân sách đạt 4.793 tỷ đồng, bằng 83% dự toán Trung ương giao, bằng 80% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, thu nội địa đạt 3.503 tỷ đồng (đã trừ tiền sử dụng đất), bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao. Nhìn chung, thu ngân sách đến nay đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, một số chỉ tiêu có số giao thu lớn nhưng số thu đạt thấp như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thu cấp quyền khai thác khoáng sản...

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Đinh Nho Hậu báo cáo

 

Về chi ngân sách, mặc dù điều kiện thu ngân sách rất khó khăn, nhưng với các giải pháp điều hành linh hoạt, hợp lý nên chi ngân sách địa phương cơ bản thực hiện đúng tiến độ theo dự toán đầu năm. Đảm bảo đủ nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển, chi các hoạt động hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, các chính sách phát triển, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và cố gắng, kịp thời đáp ứng nguồn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất cấp bách, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương đến tháng 11/2017 là 10.216 tỷ đồng, đạt 79% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 3.099 tỷ đồng, bằng 111% dự toán; chi thường xuyên đạt 6.553 tỷ đồng, bằng 74% dự toán; chi dự phòng ngân sách là 128 tỷ đồng, bằng 54% dự toán.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu

 

Năm 2018, dự toán thu, chi NSNN được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN và quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán. Theo đó, tổng thu ngân sách nội địa dự kiến tỉnh giao năm 2018 là 6.000 tỷ đồng, tăng 592 tỷ đồng (tăng10,9%) so với dự toán Trung ương giao năm 2018.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018-2020 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các sở, ngành trong nhiệm vụ thu, chi ngân sách, chủ động điều hành ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách giai đoạn 2016-2020, vì vậy dự toán NSNN năm 2018 cần được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn Luật, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Theo đó đề nghị cần: rà soát, phân tích làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế, từng lĩnh vực còn đạt thấp để có biện pháp khắc phục; quan tâm xem xét bố trí ngân sách cho các chính sách mới được ban hành; theo dõi chặt chẽ, thu triệt để các nguồn thu để đảm bảo thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra… Về nhiệm vụ chi, cần chủ động điều hành linh hoạt, hợp lý đảm bảo cân đối nguồn ngân sách; cố gắng tiết kiệm chi, cân đối ngân sách hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, chi thực hiện các chính sách do HĐND tỉnh ban hành và các nhiệm vụ chi khác… Đồng thời mong rằng, thời gian còn lại các ngành cần nổ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2017. Đối với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết đề nghị sở Tài chính bổ sung, hoàn thiện đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục, cơ sở pháp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và có tính khả thi cao. Và yêu cầu các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu để chỉnh sửa, sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

Lê Trang