Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tăng cường công tác quản lý đầu tư công và nâng cao hiệu quả các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
05/12/2017 16:37
Sáng 05/12, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tình hình, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh”. Các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND; Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo báo cáo UBND tỉnh, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ theo các quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan; công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng; công tác đấu thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý chất lượng công trình; công tác quyết toán vốn đầu tư được triển khai đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo đúng quy định. Từng bước góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, chống thất thoát, lãng phí, và đảm bảo công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu
 
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu

 

Trong những năm qua, tỉnh đã tranh thủ và lồng ghép các nguồn lực với kinh phí trên 40.000 tỷ đồng để đầu tư cơ bản hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Giai đoạn 2011-2017, đã có 553 dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư, với tổng số vốn bố trí là 7.371 tỷ đồng, trong đó, NSTW và TPCP là 4.332 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2014 đã bố trí thanh toán nợ đọng XDCB cho 256 dự án, với tổng số tiền là 819,25 tỷ đồng. Hầu hết các dự án được phê duyệt trong giai đoạn này cơ bản thực hiện theo tiến độ được duyệt. Các công trình kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực được đầu tư khi đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo điều kiện an sinh xã hội.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh
 
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn trong giai đoạn 2011-2017; đồng thời cho rằng: chất lượng một số công trình, dự án trên địa bàn còn thấp; việc quản lý các công trình, dự án sau khi hoàn thành còn hạn chế; tiến độ thực hiện một số công trình dự án còn chậm; công tác giám sát, đánh giá sau đầu tư chưa được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án quan tâm đúng mức; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; năng lực chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công còn hạn chế; công tác giám sát cộng đồng mang lại hiệu quả chưa cao; tỷ trọng đầu tư trên lĩnh vực văn hóa - xã hội còn thấp…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu

 

Qua đó, đề nghị: cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là chất lượng quy trình, kỹ thuật và tiến độ thực hiện của các dự án trên từng lĩnh vực ngành quản lý; nâng cao trách nhiệm của nhà thầu; tăng cường công tác quản lý đầu tư công để kiểm soát nợ đọng XDCB; quan tâm đến công tác bảo hành, duy tu các công trình sau khi ban giao khai thác sử dụng; nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp; tăng cường công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn, nhất là cấp huyện, cấp xã; quan tâm cân đối nguồn vốn để bố trí cho các dự án cần thiết, cấp bách trong phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: trước khi quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo với các sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương phối hợp chặt chẽ để đánh giá về sự cần thiết phải đầu tư triển khai thực hiện dự án, vì vậy các công trình, dự án trên địa bàn sau khi hoàn thành được đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn vừa qua; tuy nhiên vẫn còn một số dự án chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng chí đề nghị: tiếp tục thực hiện nghiêm Luật đầu tư công; tăng cường giám sát về mặt quản lý nhà nước, nhất là hoạt động giám sát cộng đồng.

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc

 

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề và báo cáo UBND tỉnh trình bày tại cuộc làm việc. Đồng chí lưu ý, báo cáo cần phải nhìn nhận một cách tổng thể, toàn diện và số liệu phải đảm bảo chính xác, trong đó cần phải phân kỳ rõ từng giai đoạn để đánh giá cụ thể, sát đúng. Qua đó, đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo đảm bảo chất lượng trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Lê Trang