Chi tiết thông tin

EmailInAa
Cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu
11/12/2017 08:10
Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”. Chúng tôi xin đăng nội dung chính của báo cáo quan trọng này.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tại kỳ họp

 

“…Một số kết quả đạt được

Đánh giá thực hiện 17 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh thông qua, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (11 chỉ tiêu vượt, 1 chỉ tiêu đạt), 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng về phát triển kinh tế xã hội như tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đặc biệt kinh tế tăng trưởng mạnh trong 6 tháng cuối năm, trong điều kiện 6 tháng đầu năm kết quả đạt thấp và tình hình không thuận đã thể hiện sự quyết tâm, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà; cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,71%, trong đó: khu vực nông nghiệp giảm 3,47% (nông nghiệp giảm 6,19%, lâm nghiệp tăng 7,05%, thủy sản tăng 16,36%), công nghiệp và xây dựng tăng 27,76% (công nghiệp tăng 76,92%, xây dựng giảm 16,93%), dịch vụ tăng 5,33%. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt trên 50.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 39,3 triệu đồng, tương đương 1.700 USD. Kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh cây trồng, thị trường tiêu thụ nông sản khó khăn, đặc biệt là chăn nuôi lợn...đã làm giảm tăng trưởng ngành; tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) ước đạt 11.966 tỷ đồng, bằng 96,7% so với năm 2016.

Sản xuất lúa Hè Thu vẫn đạt kết quả cao, sản lượng đạt 20,1 vạn tấn, năng suất 44,95 tạ/ha, tương đương vụ Hè Thu 2016; tuy nhiên do mất mùa vụ Xuân nên kết quả sản xuất lúa cả năm đạt 44,4 vạn tấn (giảm 8,5 vạn tấn so với năm 2016), năng suất đạt 42,59 tạ/ha (giảm 8,71 tạ/ha). Diện tích, sản lượng cây trồng cạn (ngô, lạc, đậu, rau) giảm so với năm 2016. Cây ăn quả cam, bưởi và chè công nghiệp tiếp tục tăng nhanh diện tích, sản lượng đạt cao hơn so với năm 2016. Tổng đàn gia súc giảm, chăn nuôi gia cầm cơ bản ổn định; tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng ước đạt 113.612 tấn, giảm 7,9% so với năm 2016. Trồng rừng sản xuất tập trung cả năm ước đạt 9.718 ha (tăng 70%); tỷ lệ che phủ rừng 51,3%, giảm 1,06% so với năm 2016. Hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại sau sự cố môi trường biển. Diện tích thả nuôi 7.843ha, đạt kế hoạch và tăng 0,3% so với năm 2016, tổng sản lượng thủy sản ước đạt trên 44.287 tấn, tăng 15% so với năm 2016...

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả khá tích cực, chuyển biến hơn trong 6 tháng cuối năm, nhiều nội dung đi vào chiều sâu; nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 nỗ lực hoàn thành nhiều nội dung công việc; nhóm xã đạt chuẩn 2013-2015 tiếp tục củng cố và nâng cao tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu trở thành phong trào lan tỏa nhanh, được Trung ương và các tỉnh bạn đánh giá cao; hạ tầng thiết yếu được đầu tư tập trung, đã xây dựng nâng cấp 111 nhà văn hóa thôn, 721km đường giao thông, trong đó có 502km từ cơ chế hỗ trợ xi măng.  Dự kiến đến cuối năm 2017 có thêm 22-25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 103-106 xã, chiếm 45-46% tổng số xã toàn tỉnh, tăng 10-11% so với cuối năm 2016 và cao hơn cả nước, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí, có thêm 46 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 300 vườn mẫu đạt chuẩn.

Đến nay tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường với 58.197 đối tượng bị ảnh hưởng với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại được phê duyệt 1.599,27 tỷ đồng, đã chi trả hơn 1.553 tỷ đồng (đạt trên 97%). Bão số 10 mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, cấp độ rủi ro sau thảm họa, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng cả trước mắt và lâu dài, đặc biệt là thiệt hại dân sinh, hạ tầng thủy lợi, điện, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; tổng thiệt hại ước tính 6.600 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, duy trì tốc độ tăng liên tục tháng sau so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 89,87% so với năm 2016. Tổng mức  bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 35.362 tỷ đồng, bằng 102,04% năm 2016. Tổng khách du lịch ước cả năm đạt 1,35 triệu lượt, đạt 113% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu đạt 247 triệu USD, tăng 92,27% so với năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu đạt 940,15 triệu USD, tăng 10,95% so với năm 2016.

Tổng thu ngân sách ước đạt 8.850 tỷ đồng, tăng 9,74% so với dự toán, tăng 11,65% so với năm 2016. Trong đó: Thu nội địa phấn đấu đạt 6.000 tỷ đồng, hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4% dự toán TW giao, tăng 8,18% so với năm 2016; tập trung vào các nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, thuế ngoài quốc doanh, tiền đất, chiếm tỷ trọng 75% tổng thu. Thu xuất nhập khẩu 2.850 tỷ đồng, tăng 68% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 84% dự toán TW giao, tăng 41% so với cùng kỳ; nguồn thu chủ yếu từ nhập khẩu thiết bị máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất dự án Formosa. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm đạt khoảng 11.750 tỷ đồng, giảm 9% so với dự toán, giảm 5% so với năm 2016.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định; thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 35.904 tỷ đồng, đạt 102,58% kế hoạch, bằng 80,49% so với năm 2016. Số doanh nghiệp thành lập mới dự kiến vượt chỉ tiêu đề ra cả năm, đạt trên 1.000 doanh nghiệp, tăng 16,67% so với năm 2016; thành lập 42 HTX.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế, thông tin truyền thông tiếp tục được cải thiện; mạng lưới trường lớp các cấp học được củng cố, sắp xếp hợp lý; Hoạt động khoa học - công nghệ được triển khai sâu rộng, bám sát thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả thiết thực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện; cải cách hành chính được quan tâm…

 

Khó khăn, tồn tại hạn chế

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã gần được nửa thời gian kế hoạch 5 năm, việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2016 - 2020 gặp nhiều khó khăn thách thức. Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đầu tư dở dang kéo dài gây nhiều tồn đọng hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển của tỉnh. Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang gặp nhiều khó khăn. Bão số 10 gây thiệt hại nặng, hậu quả lâu dài; thiên tai thời tiết ngày càng bất thường. Nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp.

Tăng trưởng GRDP đạt kế hoạch chủ yếu nhờ vào sản lượng thép tăng cao so với dự kiến. Chất lượng tăng trưởng kinh tế mặc dù đã có chuyển biến nhưng chưa bao trùm, còn phụ thuộc lớn vào FDI, tập trung vào một cực (công nghiệp nặng, Vũng Áng); tốc độ tăng trưởng cao chưa thể hiện tính đại diện và phản ánh đầy đủ các mặt, lĩnh vực phát triển; mức sống dân cư đang còn khó khăn; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân cả nước.

Ngoài sản phẩm chủ lực điện và thép, phát triển công nghiệp nói chung và tại các cụm công nghiệp chưa có nhiều đột phá cả về thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất; tiến độ một số dự án công nghiệp trọng điểm dự kiến khởi công trong năm 2017 gặp khó khăn; hạ tầng các CCN còn bất cập; thu hút đầu tư theo hướng sản xuất tập trung, tăng tỷ lệ lấp đầy và phát huy hiệu quả các CCN kết quả hạn chế. Thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng có xu hướng sụt giảm, tiến độ triển khai các dự án chậm lại sau sự cố môi trường. Tổng cầu phục hồi chậm, sức mua, tiêu dùng yếu, khu vực dịch vụ đang còn khó khăn. Chuyển đổi mô hình quản lý chợ chưa đạt tiến độ đề ra; nhiều chợ chưa phát huy hiệu quả sau chuyển đổi. Xuất khẩu tăng trưởng cao, tuy nhiên mức tăng chủ yếu do xuất khẩu các sản phẩm từ dự án Formosa; xuất khẩu sản phẩm của tỉnh đạt kim ngạch thấp, chưa có sản phẩm mới, đặc biệt là hàng nông sản.

Nông nghiệp nhiều rủi ro, tăng trưởng âm do mất mùa, thiên tai và thị trường tiêu thụ khó khăn, nhất là chăn nuôi lợn, tác động lâu dài của sự cố môi trường biển; một số lĩnh vực dự án, doanh nghiệp đã giảm đầu tư sản xuất, giảm quy mô như chăn nuôi lợn, bò, rau củ quả trên cát..; một số chuỗi liên kết đã  được hình thành những năm vừa qua đang chững lại, gặp khó khăn. Quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch thú y và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở cơ sở còn thiếu quyết liệt.

Xây dựng NTM có chiều hướng chững lại nhất là những tháng đầu năm; kết quả thực hiện chưa đồng đều; chỉ đạo phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất còn hạn chế, nhất là sản xuất theo chuỗi giá trị; hiệu quả nâng cao đời sống chưa cao. Mặc dù công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường nhưng khâu tổ chức thực hiện còn hạn chế; một số địa phương chưa tập trung cao; một số địa phương còn lúng túng trong triển khai nhiệm vụ, xác định hướng phát triển; đặc biệt còn hạn chế trong việc phát huy sức mạnh của cộng đồng Nhân dân, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; còn tình trạng tập trung vào tiêu chí hạ tầng để đạt chuẩn, chưa chú trọng đến sản xuất và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Quy trình thủ tục hướng dẫn đầu tư xây dựng cơ bản chưa hoàn thiện và phân bổ kế hoạch vốn NTM chậm dẫn đến địa phương bị động trong triển khai; nguồn lực nhà nước trực tiếp hỗ trợ giảm nhiều so với những năm trước đây, trong khi việc huy động nguồn lực xã hội còn rất khó khăn, đặc biệt là nguồn lực huy động trong dân hạn chế, nguy cơ phát sinh nợ đọng, ảnh hưởng lớn đến thực hiện mục tiêu nhiệm vụ....

 

Mục tiêu nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Phát triển kinh tế bền vững hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2017. Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thích nghi với biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai; thúc đẩy phát triển dịch vụ; tiếp tục tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường. Khắc phục hậu quả thiên tai; phục hồi phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân vùng ảnh hưởng sự cố môi trường. Kiên trì, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá đầu tư; cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 18,5 - 19%; cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 16%, công nghiệp 44%, dịch vụ 32%, thuế sản phẩm 8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 36.000 tỷ đồng; sản lượng lương thực ổn định trên 51 vạn tấn; giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích: 82 triệu đồng/ha;  kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 470 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.400 tỷ đồng; trong đó: thu nội địa 6.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 3.400 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,1 - 1,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9,5%;  số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): >25 giường; giải quyết việc làm trên 22.500 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt trên 90% ; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 51,3%. Nâng mức độ tăng chất lượng các tiêu chí, bình quân lên 1,2 lần; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân mỗi xã là 14,5 tiêu chí; còn 20 xã dưới 11 tiêu chí; có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giải pháp năm 2018

Để hoàn thành nhiệm vụ  năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra 12 giải pháp cụ thể. Đó là: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu;  tập trung cao nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; từng bước phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; tiếp tục thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực làm động lực chính cho tăng trưởng; phát huy hiệu quả các cụm CN - TTCN trên địa bàn; chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; phát huy tiềm năng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức khoẻ đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững;  tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội...”

BBT