Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tiếp tục phát huy vai trò giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
13/12/2017 16:47
(Trích diễn văn bế mạc của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, đổi mới, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, ch­ương trình đề ra.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới như: Tổ chức cho các Tổ đại biểu thảo luận trước tại địa phương. Qua đó đã phát huy trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Hoạt động chất vấn cũng được đổi mới theo cách thức lựa chọn các nhóm vấn đề theo lĩnh vực. Các đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên cứu, nêu câu hỏi trực tiếp.

 Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận chung tại Hội trường, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn (50% tổng thời gian kỳ họp) và thấy được cách làm này đã phát huy hiệu quả; khuyến khích các đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động chất vấn. Không khí tranh luận, chất vấn sôi động hơn, thẳng thắn, trách nhiệm; chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động của mình, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã sôi nổi phát biểu nhiều ý kiến, phân tích toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đi sâu thảo luận những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay và những vấn đề mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Từ tốc độ tăng trưởng, kinh tế, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao. Hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Hoạt động dịch vụ, du lịch đã cơ bản phục hồi. Công tác bồi thường sự cố môi trường biển và khắc phục thiệt hại Bão số 10 được tập trung chỉ đạo. An sinh xã hội được bảo đảm.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; phân tích, dự báo những thách thức mới đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực rất cao để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đã thảo luận, có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình và khả năng thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí xác định các mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 là: Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phải ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp toàn diện và đồng bộ. Kiên trì, quyết liệt, phát huy tối đa sức mạnh của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung phát triển khoa học - công nghệ các lĩnh vực ưu tiên. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tích cực công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Kính thưa quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân,

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian xem xét Báo cáo kết quả thực hiện các cam kết trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những nội dung chất vấn phù hợp với thực tế, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành rà soát toàn bộ những việc đã cam kết khi trả lời chất vấn; trên cơ sở đó có những giải pháp tích cực, quyết liệt, đảm bảo chất lượng của hoạt động chất vấn; đồng thời giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đôn đốc giám sát thực hiện để bảo đảm hoạt động chất vấn hiệu lực, hiệu quả hơn.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Đây là những nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

Như một số ý kiến đại biểu đã nêu, tuy còn khó khăn, nhưng năm 2018 có nhiều thời cơ, thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển. Vấn đề là chúng ta có đủ nhạy bén, bản lĩnh để nắm chắc, tận dụng tốt cơ hội hay không! Nếu làm tốt thì tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn nhiều, không chỉ dừng ở mức 18 đến 19% và có thể cao hơn. Vì thế cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Hoàn chỉnh và sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1786. Theo đó, cần xem xét tính khả thi các dự án tại khu kinh tế Vũng Áng khi cấp chúng nhận đầu tư phải đảm bảo được sức chịu tải môi trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng đảm bảo cho phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục xác định Khu kinh tế Vũng Áng là động lực phát triển của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đảm bảo môi trường của các dự án đầu tư, các dự án chuẩn bị đầu tư để môi trường đảm bảo phát triển bền vững.

2. Về công nghiệp: Ngoài việc tập trung cho khu kinh tế động lực, cần quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề để thu hút đầu tư, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ bản sắc văn hóa, đảm bảo phát triển toàn diện cả công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học đánh giá nghiêm túc, khách quan, khoa học, đảm bảo phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường như Thông báo Kết luận 72 ngày 09/5/2007 của Bộ Chính trị và mới đây nhất là tại Thông báo kết luận 569 của Thủ tướng Chính phủ để có cơ sở khoa học, thực tiễn kiến nghị dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Chỉ xem xét khởi động lại dự án khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hiệu quả kinh tế, xã hội, công nghệ, nhất là môi trường để đảm bảo phát triển an toàn, bền vững. Không triển khai thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê khi mà các điều kiện về môi trường chưa đảm bảo. Các dự án đầu tư sắp tới cũng phải trên tinh thần của Nghị quyết 05 ngày 7/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Đến nay đã có 50% số xã đạt chuẩn. Tuy nhiên chỉ mới là kết quả bước đầu. Vì thực chất sản xuất và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do đó phải đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung giữ vững và phát huy các xã đã đạt chuẩn và phấn đấu xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Đồng thời phải nỗ lực để năm 2018 có hơn 20 xã đạt chuẩn; tập trung xây dựng 3 đô thị, trong đó đô thị loại 2 của thành phố Hà Tĩnh trong năm 2018 và 2 huyện nông thôn mới theo lộ trình. Đây là những nội dung rất lớn và rất khó nếu không dựa vào sức dân, nếu không chỉ đạo quyết liệt thì rất khó hoàn thành.

4. Về thương mại, dịch vụ, du lịch: Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Lâu nay chúng ta đã tập trung cho công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay lĩnh vực dịch vụ, thương mại đã có nhiều cơ hội mới. Cần tập trung đánh giá kết quả chuyển đổi mô hình quản lý chợ và kiên quyết thực hiện chuyển đổi nhưng phải đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Chú trọng phát triển du lịch, thương mại nông thôn, thương mại đô thị. Sớm triển khai các dự án dịch vụ, thương mại đã cam kết và đã có chủ trương nhằm tạo động lực, đòn bẩy để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Đồng thời phải triển khai bài bản phát triển du lịch theo Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Tiếp tục quan tâm đến phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo quan điểm phát triển văn hóa là động lực cho phát triển kinh tế; xây dựng, bồi đắp môi trường văn hóa lành mạnh để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững nhất. Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án phát triển giáo dục Hà Tĩnh đến năm 2025. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là y tế cơ sở; phòng, chống dịch bệnh; quan tâm phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng các đề án cụ thể về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Chú trọng công tác đào tạo, giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thời gian tới. Thường xuyên quan tâm chăm lo chính sách đối với người có công theo Chỉ thị 14 của Ban Bí thư. Tập trung cao để lãnh đạo, chỉ đạo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

6. Tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh; nắm chắc tình hình, không để xảy ra phức tạp. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với mọi hành vi làm mất an ninh trật tự. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; xử lý kịp thời hiếu nại, tố cáo chính đáng của công dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Để làm được những nội dung trên phải có môi trường đầu tư thuận lợi. Muốn vậy phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 BCH Trung ương khóa 12. Cụ thể là: Phải cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính . Vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công cấp huyện các địa phương. Kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Những việc đã làm được có hiệu quả thì tiếp tục thực hiện như nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập các Ban quản lý. Những việc khác mà thực hiện được thì phải tổ chức kịp thời. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức gắn với đề án vị trí việc làm theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Nâng cao đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm những biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và doanh nghiệp.

8. Về những vấn đề chất vấn, trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phân công nhiệm vụ rõ cho các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giữa năm 2018.

9. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông, triển khai vụ Xuân và kế hoạch sản xuất và các đề an về phát triển nông nghiệp năm 2018 và các đề án phát triển công nghiệp, dịch vụ.

- Hoàn thành việc chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển lần cuối cùng theo thông báo của Chính phủ gắn với khôi phục sản xuất, môi trường biển, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh sau đợt cuối cùng này. Tiếp tục khắc phục thiên tai sau bão số 10.

 - Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách vì đến nay mới thu được 3.700 tỷ đồng (đang còn trên 1.200 tỷ đồng) nội địa, do đó sẽ rất khó khăn trong việc cân đối ngân sách.

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 - Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trong dịp tết nguyên đán về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 412.

 -  Hoàn thành việc tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2017; triển khai nhiệm vụ 2018; phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất chỉ tiêu, mục tiêu ngay từ những tháng, quý đầu của năm 2018.

Kính thưa quý vị đại biểu và cử tri,

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau Kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Kỳ họp. Các ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị.

 Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp đến cử tri; tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt từ thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các quý vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội về dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cảm ơn các bậc lão thành đã về dự và theo dõi kỳ họp.

Cảm ơn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia chuẩn bị nội dung, các điều kiện đảm bảo phục vụ Kỳ họp.

Cảm ơn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, đưa tin về Kỳ họp.

 Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày quốc phòng toàn dân; nhân dịp Lễ Noel 2017 và chuẩn bị đón Năm mới 2018, kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri, nhân dân, lực lượng vũ trang, các vị linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào công giáo tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc. Năm mới thắng lợi mới!

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 17.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT