Chi tiết thông tin

EmailInAa
Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh: Trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo
26/12/2017 10:14
Chiều ngày 25/12, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh; Trưởng, phó các Ban HĐND và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng.
Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Đồng chí Trần Tuấn Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Đồng chí Trần Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin
 

Năm 2017, Văn phòng đã tham mưu Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2017, chương trình giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên và tổ chức phục vụ tốt các hoạt động khác theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ; các đoàn viên công đoàn đã tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức tốt 2 kỳ họp, 10 phiên họp thường kỳ, 01 phiên giải trình về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; tham mưu ban hành 38 nghị quyết; tham mưu phục vụ 06 cuộc giám sát chuyên đề và hơn 140 cuộc giám sát, khảo sát... Về phong trào thi đua năm 2017, toàn thể cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 33, Quyết định 31 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kết luận 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với việc tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Thắng; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"... Ngoài ra, các cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện có hiệu quả nề nếp làm việc, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng công sở văn hóa, văn minh.

Các đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh góp ý tại hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, về chuyên môn: Văn phòng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể phòng Tổng hợp được đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị được đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm thông tin được đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; có 37 đoàn viên được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đạt 100%, 16 đoàn viên được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 2 đoàn viên được đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 4 đoàn viên được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 1 đoàn viên đề nghị được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, 1 đoàn viên được đề nghị tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
Đồng chí Hà Văn Oanh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh
 

Năm 2018, mục tiêu đặt ra phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp; 100% cán bộ đoàn viên, CCVC được tham gia xây dựng kế hoạch, các quy chế, quy định của cơ quan trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; 100% cán bộ đoàn viên ký kết thi đua và thực hiện tốt các nội dung thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; 100% Cán bộ công chức viên chức người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, ít nhất 25% được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành TW, HĐND, UBND tỉnh; trên 80% cán bộ đoàn viên có đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng thi đua cơ quan đánh giá, xếp loại; có 1 đến 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo; 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giới thiệu từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cơ bản đồng tình, thống nhất với báo cáo và đề nghị quan tâm thêm một số vấn đề như: cần tổng kết, sơ kết đánh giá sửa đổi, bổ sung một số quy chế đã ban hành như quy chế văn thư lưu trữ, quy chế quản lý trang thiết bị làm việc; quan tâm đến công tác khen thưởng, nâng lương trước thời hạn để động viên, khích lệ tinh thần của đoàn viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, nhất là sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động nữ công và thực hiện tốt chính sách lao động nữ; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 25 năm thành lập văn phòng HĐND tỉnh; nâng cao hiệu quả phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm của đoàn viên; tiếp tục tổ chức các hoạt động tham quan, nghĩ dưỡng, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khác; xem xét bố trí chổ sinh hoạt cố định cho đội ngũ lái xe; tiếp tục đỡ đầu xã NTM giữ vững các tiêu chí bền vững NTM…

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Văn Oanh - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh trong năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nổ lực phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND; tiếp tục đổi mới phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan; đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm để bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ đảm bảo phù hợp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động…

Khen thưởng và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn, phát động ký kết thi đua năm 2018
 

Đồng thời mong muốn Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; nhất là tiếp tục thực hiện tốt dân chủ trong tài chính công, dân chủ trong khen thưởng và dân chủ công tác cán bộ.

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng đoàn viên Công đoàn năm 2017, ký cam kết thực hiện nhiệm vụ giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn, phát động ký kết thi đua năm 2018 và thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

PV