Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII
27/12/2017 11:10
Sáng 27/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 16 để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Hồng Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
 

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ, Phó Đoàn ĐBQH, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII
 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp được tiến hành đúng quy định; các tài liệu được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ, thuận lợi cho đại biểu khai thác, nghiên cứu.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 

Bên cạnh công tác chuẩn bị theo thường lệ, tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai một số điểm mới đó là tổ chức thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngay trước kỳ họp. Lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri được chủ động bố trí sớm hơn so với kỳ họp trước.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đồng chí Đoàn Đình Anh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

 

Hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công, điều hòa linh hoạt đúng lĩnh vực phụ trách, rõ vai trò chủ trì và phối hợp giữa các ban trong từng nội dung thẩm tra. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đã nêu rõ quan điểm, có tính phản biện cao về căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn của địa phương; cung cấp nhiều thông tin cho đại biểu trong việc xem xét, quyết định các vấn đề trình tại kỳ họp, nhất là đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, sát với diễn biến tại kỳ họp, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu, hướng đại biểu tập trung tranh luận vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, được nhiều đại biểu, cử tri quan tâm…

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Bên cạnh đó, việc tổ chức kỳ họp còn một số hạn chế như: Công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của UBND tỉnh và các ngành nhiều nội dung còn chậm. Một số báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ lưỡng, chưa có sự thống nhất giữa các ngành nên phải chỉnh sửa nhiều lần và phải mất thời gian thống nhất, hoàn chỉnh nghị quyết. Việc xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác chuẩn bị các nội dung, đề án trình còn hạn chế, chưa đảm bảo thời gian, gửi tài liệu kỳ họp đến Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh. Tại phiên thảo luận tại Hội trường còn có một số ý kiến thảo luận còn chung chung; chưa tập trung vào những vấn đề đang còn nhiều ý kiến trái chiều cũng như chưa tham gia góp ý sâu vào các dự thảo nghị quyết. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tuy đã đổi mới nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số Ủy viên UBND tỉnh được phân công trả lời chất vấn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, chưa nắm kỹ nội dung câu hỏi, thiếu tính bao quát và chưa thể hiện được vai trò của người đứng đầu ngành, lĩnh vực dẫn đến trả lời còn thiếu thẳng thắn, né tránh trách nhiệm; các giải pháp còn nêu chung chung, khó triển khai thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
Đồng chí Hà Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Đồng chí Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
 

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, trong đó tập trung vào: Cần tổ chức sớm hơn Hội nghị liên tịch, báo cáo rõ tiến độ xây dựng nghị quyết; chỉ đạo việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; thời gian kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm cần được tổ chức sớm, thực hiện theo đúng quy định; tổ chức các kỳ họp chuyên đề để xem xét ban hành các chính sách, nghị quyết chuyên đề. Nghiên cứu để tiếp tục cải tiến, đổi mới thảo luận Tổ đại biểu một cách phù hợp tại các kỳ họp lần sau như cần gửi tài liệu sớm, đầy đủ; mở rộng thành phần mời dự họp; phát huy vai trò điều hành của Tổ trưởng Tổ đại biểu. Nâng cao hiệu quả các cuộc tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; một số vấn đề được cử tri kiến nghị thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Có giải pháp để thảo luận sâu hơn đối với Nghị quyết HĐND. UBND tỉnh cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị tốt, đúng quy trình các nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp HĐND tỉnh; khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo tài liệu phục vụ kỳ họp kịp thời, đúng thời gian quy định. Trong phân công trả lời chất vấn, cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trả lời chất vấn, tránh tình trạng trả lời không đúng trọng tâm, thiếu tính khả thi; việc ban hành chính sách cần lấy ý kiến các đối tượng bị tác động theo quy định…

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII có nhiều đổi mới, trong đó nổi bật là việc trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp, thảo luận Tổ trước kỳ họp, lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao việc thảo luận tại Hội trường; hoàn thiện và ban hành Nghị quyết HĐND; tiếp tục hoàn thiện Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

LT