Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiêm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại huyện Thạch Hà
08/01/2018 18:35
Chiều ngày 08/01/2018, tại trụ sở Văn phòng Huyện ủy Thạch Hà, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát huyện Thạch Hà do đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tại Hội nghị, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát huyện Thạch Hà đã báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 
Đồng chí Hà Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn công tác BTV Tỉnh tại huyện Thạch Hà phát biểu 
 
Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà và huyện Thạch Hà gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát huyện Thạch Hà đã bám sát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã góp phần khắc phục những khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong năm Đoàn chỉ đạo địa phương tiếp tục chủ động, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, huyện lần thứ 29; lãnh đạo chỉ đạo xây dựng NTM một cách thiết thực, bền vững; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh các hoạt động khắc phục sau sự cố môi trường biển; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ huyện đến cơ sở; quan tâm đúng mức đến phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Ngoài ra, các thành viên Đoàn công tác đã tham gia 334 cuộc sinh hoạt tại địa phương, cơ sở; trong đó có 214 cuộc sinh hoạt với Đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ cơ sở; có 120 cuộc làm việc với Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và các cơ quan, tổ chức đoàn thể, phòng, ban, ngành liên quan của huyện. Chế độ thông tin, báo cáo giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đoàn Công tác, giữa các thành viên với Trưởng đoàn Công tác và giữa Đoàn Công tác với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định... 
 
Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà phát biểu
 
Năm 2018, Đoàn Công tác sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, đổi mới phương thức kiểm tra, chỉ đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân; thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm tình hình địa bàn, cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện những cách làm sáng tạo, những nhân tố mới để nhân rộng; chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới trong hoạt động để phát huy vai trò của từng thành viên và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ sở để tháo gỡ những khó khăn; thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...
 
Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác tại huyện Thạch Hà phát biểu
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận những nổ lực, cố gắng và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn công tác, của huyện Thạch Hà; đồng thời khẳng định trong năm qua các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng chí yêu cầu trong năm tới tiếp tục giữ mối liên hệ, nắm tình hình địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát cơ sở, địa phương, đổi mới phương thức kiểm tra, chỉ đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác của từng cá nhân nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.
 
Lê Trang