Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tăng cường gắn kết giữa Đoàn công tác của tỉnh với cấp ủy cơ sở
09/01/2018 11:00
Chiều ngày 09/01/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Hồng Hải, TUV, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại huyện Can Lộc tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở hạ tầng NTM tại xã Thiên Lộc

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh nhà nói chung và huyện Can Lộc nói riêng diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại đồng thời cũng có nhiều vấn đề khó khăn phức tạp nảy sinh. Tuy vậy, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân và sự thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, cấp ủy đảng chính quyền địa phương của các thành viên đoàn công tác nên huyện Can Lộc vẫn đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng; đã huy động 431,381 tỷ đồng từ nhiều nguồn để xây dựng NTM; đã hoàn thành 47/40 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có thêm 5 xã về đích NTM, vượt 4 xã so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của  Đoàn công tác nói chung và cá nhân các thành viên trong đoàn. Ngay từ đầu năm, các thành viên Đoàn công tác đã về cơ sở, gặp gỡ lãnh đạo địa phương thuộc địa bàn mình phụ trách, dự họp với lãnh đạo huyện, các ban ngành cấp huyện và với Ban Thường vụ Đảng ủy xã để nắm tình hình, chỉ đạo các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương như mừng Đảng, mừng Xuân, các lễ hội văn hóa, giao nhận quân đầu năm; công tác xây dựng nông thôn mới; triển khai các đề án sản xuất, công tác thu ngân sách, kỳ thi THPT quốc gia, công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, dự khai giảng năm học mới, kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ...

Đồng chí Nguyễn Như Dũng, Bí thư Huyện ủy Can Lộc phát biểu

 

Năm 2018, Đoàn công tác tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động của đoàn theo hướng tăng cường chế độ chia sẻ thông tin giữa lãnh đạo đoàn và các thành viên, giữa lãnh đạo huyện với đoàn, giữa huyện và tỉnh; phân công lại các thành viên theo dõi các địa phương gắn với hoạt động trong năm 2018; Tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp với của Trưởng, Phó đoàn, kịp thời nhắc nhở, báo cáo trách nhiệm của các thành viên trong đoàn. Tiếp tục tăng cường bám nắm cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để phản ánh, trao đổi kịp thời với Lãnh đạo đoàn, lãnh đạo huyện; duy trì nề nếp tham gia sinh hoạt với địa phương, cơ sở, chi bộ theo đúng quy định; tham gia tích cực các hoạt động tình nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...

Đồng chí Võ Hồng Hải, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác BTV Tỉnh ủy tại huyện Can Lộc phát biểu 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác Võ Hồng Hải ghi nhận những nổ lực, cố gắng và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn công tác trong năm 2017, đồng thời khẳng định trong năm qua các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công nhưng vẫn còn một số đồng chí do công tác chuyên môn nên chưa thật sự tích cực trong các phong trào tại địa phương. Năm 2018 đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu các thành viên đoàn tiếp tục giữ mối liên hệ, nắm tình hình địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát cơ sở, địa phương, đổi mới phương thức kiểm tra, chỉ đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác của từng cá nhân nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết của BCH, BTV Tỉnh ủy về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, các chính sách mới ban hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nam Đặng