Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bộ Công an trả lời kiến nghị cử tri Hà Tĩnh gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
18/01/2018 10:08
Bộ Công an trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Xem nội dung trả lời

VP