Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri Hà Tĩnh gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
18/01/2018 10:10
Bộ Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Xem nội dung trả lời tại đây

VP