Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri Hà Tĩnh gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
18/01/2018 10:10
Bộ Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Xem nội dung trả lời tại đây

VP