Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
18/01/2018 10:13
Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Xem nội dung trả lời

VP