Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân hai cấp
02/02/2018 17:34
Chiều ngày 02/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND; Võ Hồng Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 

Năm 2017, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, công tác phối hợp giữa Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân 13 huyện, thành phố, thị xã tiếp tục được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, phát huy vai trò, hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch, các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh
Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh
Đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ
 

Trong năm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức tốt 2 kỳ họp thứ 4, thứ 5, 11 phiên họp giải trình hàng tháng và 01 phiên chuyên đề về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; đã ban hành 38 nghị quyết, trong đó có 31 nghị quyết chuyên đề về các chính sách đề án quan trọng của tỉnh. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tích cực tham gia các kỳ họp và đặc biệt là các buổi thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp.

Về hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm qua Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai 06 cuộc giám sát chuyên đề, thực hiện hơn 140 cuộc giám sát, khảo sát thuộc các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh. Các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đều có sự tham gia, phối hợp của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trong quá trình phối hợp giám sát, Thường trực HĐNĐ, các ban của HĐND các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tạo điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp, chia sẻ thông tin về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát, làm việc; đóng góp ý kiến vào các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát.

Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân
Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang
Đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh
 

Thường trực HĐND tỉnh cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong năm 2017, đã phối hợp, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri tại 63 điểm (04 điểm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề) thuộc địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã với hơn 6.900 lượt cử tri tham gia và 830 lượt ý kiến phát biểu. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc phối hợp, điều hòa hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ.

Năm 2018, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phối hợp để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND các cấp; thực hiện tốt cơ chế phối hợp công tác giữa Thường trực, các ban HĐND tỉnh với Thường trực, các ban HĐND các huyện, thành phố, thị xã; duy trì chế độ giao ban định kỳ Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện.

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên
Đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc
Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh
 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp hoạt động, cụ thể: công tác tiếp xúc cử tri có nơi, có lúc còn hình thức, số cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chưa thực hiện được nhiều; công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân các cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo chưa thường xuyên, chặt chẽ; một số kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm thực hiện; công tác phối hợp giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, việc thực hiện trả lời chất vấn, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri một số nội dung chưa đạt kết quả cao; một số huyện chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo và gửi hồ sơ các kỳ họp đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chưa phối hợp triển khai việc lưu trữ, tích hợp cơ sở dữ liệu về kỳ họp và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên trang Thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh"... Qua đó, đề nghị nghiên cứu, xem xét trong thời gian tới tổ chức giao ban Thường trực hai cấp theo chuyên đề và theo từng quý.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định thông qua hoạt động giao ban HĐND các cấp sẽ đánh giá lại kết quả công tác phối hợp hoạt động trong năm qua và triển khai nhiệm vụ năm tới; đây cũng là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: trong năm qua hoạt động của HĐND đã được đổi mới một cách khá toàn diện và đạt được một số kết quả nhất định; đồng thời đề cập đến những tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác thảo luận tổ và việc phối kết hợp trong giám sát, khảo sát... Qua đó, đồng chí mong muốn Thường trực HĐND hai cấp tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm qua; nghiên cứu, nỗ lực, phấn đấu để việc phối hợp trong hoạt động của HĐND hai cấp ngày càng được nâng cao và hiệu quả.

Nhóm PV