Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018
05/02/2018 17:32
Ngày 05/02, ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp tổng kết hoạt động của ban năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Gái, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Võ Hồng Hải, phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND đã tham dự hội nghị.
Đồng chí Võ Hồng Hải, TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

 

Năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát, khảo sát thường xuyên giữa hai kỳ họp và các hoạt động giám sát, thẩm tra tại kỳ họp. Tập trung chủ yếu vào các nội dung: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế; việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh biên giới, hải đảo; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý thị trường, tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; công tác xét xử và thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ

 

Để chuẩn bị các nội dung, thông tin nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát, quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong năm Ban Pháp chế đã tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về các nội dung trình kỳ họp.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách Trần Viết Hậu

 

Công tác thẩm tra của Ban ngày càng đi vào chiều sâu; tích cực, chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, kết hợp với tham vấn ý kiến nhân dân, tiếp xúc cử tri chuyên đề, khảo sát thực tế .v..v...Báo cáo thẩm tra của Ban có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu có căn cứ thảo luận và quyết định ... Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua việc tiếp công dân được ban chú trọng; trong năm Ban đã tiếp nhận và xử lý 45 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển đến UBND tỉnh và các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền …

 Năm 2018, ban sẽ tiến hành giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực: Công tác quân sự - quốc phòng địa phương; an ninh biên giới, hải đảo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác cải cách tư pháp; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức;công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng …

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Pháp chế trong năm qua, nhất là những hoạt động giám sát, khảo sát của Ban trên các lĩnh vực  như: công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình và kết quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh … Sau mỗi đợt giám sát, Ban đã kịp thời báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh, các cấp, các  ngành để khắc phục những tồn tại, hạn chế, những bất cập trên các lĩnh vực. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo, đồng thời lưu ý năm 2018 là năm Thường trực HĐND, các ban HĐND triển khai nhiều hoạt động giám sát, triển khai thực hiện đề tài khoa học về “ nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh ”, đề án “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh” … do vậy các hoạt giám sát, khảo sát của các ban cần phải lựa chọn những nội dung phù hợp; cần phải có sự lồng ghép, tránh trùng lặp về thời gian, về địa điểm và tạo sự thuận lợi cho các đơn vị cơ sở; sau giám sát đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp, để giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở …

Đình Sơn