Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Văn hóa - Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
06/02/2018 16:04
Chiều ngày 06/02, ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2107, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực HDND tỉnh
Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
 

Năm 2017, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương; Ban văn hoá - xã hội đã bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hoạt động trọng tâm của tỉnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoạt động có hiệu quả trên các mặt công tác. Trong năm đã thực hiện 06 cuộc giám sát, khảo sát. Trong đó có 01 cuộc giám sát chuyên đề và 05 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên. Trong năm Ban đã tổ chức giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020” tại 16 xã, phường thuộc 6 huyện thị đại diện cho các vùng, miền; làm việc với 05 sở, ngành liên quan và giám sát qua báo cáo đối với 07 đơn vị cấp huyện còn lại. Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, Ban đã chủ động phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, cụ thể: giám sát việc thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt. Giám sát theo yêu cầu của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về Luật thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016.

Nhìn chung, các cuộc giám sát của Ban đã tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm, các hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường về cơ sở. Kết thúc các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã kịp thời ban hành các báo cáo, thông báo kết quả làm việc đến các đối tượng giám sát, các cơ quan đơn vị địa phương; trong đó, đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được cũng như kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan để góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Về công tác thẩm tra báo cáo, đề án và các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thẩm tra các dự thảo tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nội dung thẩm tra tập trung vào tính thống nhất giữa chính sách pháp luật với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; thẩm tra Đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thạch Hà; việc quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế; việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020 -2021 trên địa bàn tỉnh; công tác đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới ba tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg; chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh; chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Ban văn hóa - xã hội phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số phí, lệ phí; tờ trình và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; chính sách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phối hợp với ban Pháp chế thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về một số chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút, sử dụng, khen thưởng nguồn nhân lực chất lượng cao; báo cáo tình hình thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016; dự thảo nghị quyết thông qua Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, công lập, chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2017 ... Nhiệm vụ năm 2018, Ban tập trung tham mưu cho Thường trực HĐND giám sát chuyên đề  về “ quản lý các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được xếp hạng trên địa bàn tỉnh”; giám sát về thực hiện chế độ chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tại các cơ sở y tế công. Bên cạnh đó Ban sẽ tiến hành khảo sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn; cơ sở vật chất trường học; việc sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên và công tác quy hoạch  trường lớp trên địa bàn;  làm việc với một số sở, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh ...

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh phát biểu
 

Tại buổi làm việc, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của ban trong năm 2017, đồng thời thảo luận, đề xuất bố sung một số nội dung để đưa vào kế hoạch hoạt động trong năm 2018; một số nội dung có liên quan như: việc khảo sát tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh cần có sự phối với ban Kinh tế - Ngân sách; một số nội dung cần phối hợp với ban Pháp chế. Về một số đề xuất bổ sung nội dung giám sát việc thực hiện nghi lễ tại các khu di tích lịch sử, văn hóa tâm linh; giám sát hành nghề y, dược tư nhân, y học cổ truyền Ban tiếp thu và có sự điều chỉnh phù hợp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, nhấn mạnh năm 2018 Ban triển khai giám sát, thẩm tra nhiều đề án lớn và khó, như đề án sắp xếp bộ máy ngành y tế, đề án giáo dục ... Do vậy đề nghị các thành viên Ban cần chủ động nghiên cứu các đề án, tình hình thực tiễn tại các địa phương, đơn vị để có ý kiến phản biện, thẩm tra đạt kết quả cao nhất...

Duy Long