Chi tiết thông tin

EmailInAa
Năm 2018, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân sẽ tập trung giám sát chuyên sâu về nông thôn mới và nhiều lĩnh vực trọng tâm khác
07/02/2018 17:00
Chiều 7/02/2017, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã chủ trì họp Ban để triển khai hoạt động năm 2018.
Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc
 

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban đã thông qua kế hoạch hoạt động của Ban năm 2018. Theo đó, năm 2018, lãnh đạo và một số thành viên của Ban tham gia giám sát chuyên đề theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh về “việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”. Tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất đai, trú sở của các cơ quan không sử dụng. Về giám sát thường xuyên, Ban dự kiến sẽ giám sát về đánh giá đầu tư; kết quả xử lý qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán một số dự án đầu tư xây dựng; công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về “công tác quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; tiến độ và kết quả xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đô thị của Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh; giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Ban. Đối với hoạt động khảo sát, Ban dự kiến sẽ tiến hành khảo sát kết quả thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)…

Tại cuộc làm việc, Ban đã thống nhất kế hoạch cụ thể đối với từng cuộc giám sát chuyên đề, thường xuyên, khảo sát và các hoạt động liên quan khác. Ngoài ra, thành viên Ban đề xuất thêm một số ý kiến về công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, khảo sát của Ban trong năm 2018.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh xin tiếp thu ý kiến của các thành phần dự họp và mong muốn các thành viên Ban tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã đặt ra của năm 2018 và những năm tiếp theo./.

LT