Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
22/03/2018 17:34
Ngày 22/3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên UB các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc với công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 45/2017/UBTVQH14 ngày 21/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia đoàn có các vị đại biểu Quốc hội tại địa phương, thành viên đoàn giám sát, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Giám đốc công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh Lê Hồng Sơn báo cáo

 

Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động chính của công ty là vận hành hệ thống thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh và cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp.

Với quy mô lớn tính đến ngày 31/12/2017, công ty có vốn sở hữu là 1.437 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn 100% vốn nhà nước; không phải huy động nguồn vốn; công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả đúng quy định, kịp thời; bảo toàn và phát triển vốn hàng năm, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích là nhiệm vụ chính của đơn vị với nguồn thu hằng năm trên 90%, kịp thời, đảm bảo khối lượng, chất lượng tưới tiêu cho nhân dân trong vùng hưỡng lợi.

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia phát biểu
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ

 

Trong thời gian quan, việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật luôn được công ty quan tâm quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên để nghiêm túc thực hiện, tổ chức tập huấn Luật kế toán sô 88/2015/QH13; Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật kế toán; Nghị định 105/2015/NĐ-CP… ngoài ra công ty còn ban hành quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp; quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý tài sản công; Quy chế hoạt động; thỏa ước lao động tập thể thực hiện chế độ thù lao đối với người lao động cũng như đóng nộp ngân sách được thực hiện đúng quy định; thu nhập người lao động được đảm bảo.

...Phó giám đốc Sở Tài chính Trần Đình Sỹ
...Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu

 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đề nghị Công ty hoàn thiện báo cáo trên tinh thần bám sát báo cáo tài chính và báo cáo giám sát tài chính hàng năm; đề xuất rõ các giải pháp để bảo tồn, phát triển vốn Nhà nước, nhất là có các biện pháp khấu hao tài sản; tăng cường tiết kiệm chi, xây dựng lộ trình tinh giảm biên chế hằng năm theo quy định chung, tăng cường công tác phối kết hợp với các địa phương…

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc làm việc

 

Kết luận cuộc làm việc Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Văn Sơn đề nghị công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo cần cụ thể, rõ ràng hơn công tác quản lý vốn Nhà nước; tài chính hằng năm, đồng thời đề nghị công ty trong thời gian tới cần nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, phối kết hợp đồng bộ với các địa phương để công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.. Về các kiến nghị, đề xuất phải hợp lý, cụ thể để đoàn tổng hợp đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Đặng Nam