Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại công ty CP Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh
22/03/2018 16:01
Tiếp tục chương trình giám sát “thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều ngày 22/3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên UB các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với công ty CP Môi trường & Đô thi Hà Tĩnh. Tham gia có các thành viên đoàn giám sát, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Giám đốc Công ty CP Môi trường & Đô thị Nguyễn Duy Bằng báo cáo
 
Công ty CP Môi trường & Đô thị Hà Tĩnh có 255 lao động là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố giao, được cổ phần hóa vào năm 2015.
Vốn điều lệ của công ty sau khi cổ phần hóa là 164,383 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 94,55%; đến năm 2018, thoái vốn nhà nước còn 65% vốn điều lệ; năm 2019 sẽ thoái tiếp 14% về mức giá nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ theo quy định của nhà nước.
 
Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hùng Mạnh phát biểu
 
Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia
 
Tại buổi làm việc, Công ty đề xuất tỉnh quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ trong quá trình thực hiện thoái vốn tại công ty; có ý kiến các cấp ngành có cơ chế, chính sách hỗ trợ về mặt pháp lý đối với việc lưu hành xe điện 3 bánh thu gom rác; có ý kiến chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong việc vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, các quy định về quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng đô thị; các cấp, ngành có chính sách hỗ trợ các sản phẩm đầu ra của sản phẩm của nhà máy chế biến rác thải như gạch, phân vi sinh.
Tại buổi làm việc thành viên Đoàn giám sát đã nêu nhiều ý kiến, đề xuất để công ty bảo toàn, phát huy vốn Nhà nước, đồng thời hoạt động ngày càng hiệu quả hơn trên lĩnh vực Môi trường.
 
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu
 
Phát buổi kết thúc cuộc làm việc Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những thay đổi vượt bậc của Công ty sau khi thực hiện cổ phần hóa. Nhờ đó, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng đẹp hơn được nhân dân và khách quan đánh giá cao. Đoàn ủng hộ việc sử dụng xe 3 bánh thu gom rác, nhưng hoạt động phải tuân thủ Luật giao thông và các quy định khác… cần có biện pháp để giữ vành đai cây xanh xung quanh nhà máy sản xuất phân bón từ rác thải. 
Trưởng Đoàn giám sát yêu cầu Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát để công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, bảo toàn, phát triển nguồn vốn Nhà nước. Về kiến nghị, đề xuất của Công ty, Đoàn tiếp thu chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết.
 
ĐN