Chi tiết thông tin

EmailInAa
Linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước
27/03/2018 14:24
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 của Đoàn ĐBQH tỉnh, chiều 26/3, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn có buổi làm việc với UBND tỉnh và một số sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Giai đoạn 2011-2016, việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp là cần thiết và cơ bản kịp thời; được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo hành lang pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước tuân thủ quy định của pháp luật. Về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhìn chung, chơ chế, chính sách liên quan được ban hành đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế, có vai trò quan trọn đẩy nhanh quá trình thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp. Qua đó, quá trình sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện bán cổ phần được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, hạn chế tối đa khả năng thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

Phó giám đốc Sở Tài chính Trần Đình Sỹ phát biểu
Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Nguyễn Xuân Thông

 

Thời gian qua, đoàn giám sát đã có làm việc với 5 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các doanh nghiệp hoạt động mang tính chất công ích, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các khoản thu của doanh nghiệp còn theo đơn giá, mức phí quy định của nước nước, do đó, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Ở các công ty cổ phần, nhà nước đang chiếm tỷ trọng vốn lớn; do đó, hoạt động kinh doanh của các công ty cơ bản chịu sự điều hành của chủ sở hữu (UBND tỉnh). Qua kiểm tra, các doanh nghiệp hoạt động cơ bản có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước. Doanh thu ngày càng tăng, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng, hiện tại, vì nhiều lý do, các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang gặp nhiều khó khăn, do đó, trước mắt, tỉnh cần có những giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, không đặt nặng về vấn đề thoái vốn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính quyền trong việc ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, có thể xây dựng phương án điều chỉnh mức giá sản phẩm công ích về gần với mức giá thị trường. Đồng thời, cần có chính sách dài hạn để giúp các doanh nghiệp phát triển lâu dài; cần có cách nhìn công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân để xây dựng giải pháp phù hợp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu

 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn thay mặt đoàn giám sát ghi nhận kết quả các cơ quan quản lý, sở, ngành liên quan trong công tác quản lý chính sách vốn, doanh nghiệp. Song, hiện tại, vẫn tồn tại một số quy hoạch, chính sách không đồng bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, trình đoàn giám sát Quốc hội và các bộ, ngành trung ương. Mong muốn các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Dương Chiến