Chi tiết thông tin

EmailInAa
Kiểm tra việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc
01/04/2018 14:46
Ngày 01/04/2018, đoàn công tác do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đã về xã Đồng Lộc để kiểm tra công tác lấy ý kiến Nhân dân về Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc.
Đoàn kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xóm Thượng Liên
 

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hội trường, niêm yết danh sách cử tri, tổng số cử tri, số cử tri đến dự, phiếu xin ý kiến; hình thức phát phiếu, cách thức bỏ phiếu tại các xóm Thượng Liên, Tùng Liên và Tân Hương xã Đồng Lộc.

Kiểm tra công tác lập phiếu, phát phiếu tại xóm Tân Hương
Kiểm tra hòm phiếu tại xóm Tùng Liên
 

Bên cạnh đó, đoàn đã lắng nghe và giải thích rõ những vướng mắc của cử tri về các vấn đề như những người có hộ khẩu tại địa phương nhưng hiện đang đi làm ăn xa có được bỏ phiếu hay không, quy trình kiểm phiếu, phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ.

Kết quả có trên 95% cử tri đồng ý với Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc

Cử tri xóm Thượng Liên bỏ phiếu
 

Việc lấy ý kiến của Nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được quy định tại Khoản 1 Điều 131 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Xã Đồng Lộc thuộc vùng Tây Nam của huyện Can Lộc, có diện tích tự nhiên 1.869ha, dân số thường trú 4.981 người. Theo tiêu chuẩn thành lập thị trấn thuộc cấp huyện quy định tại điều 9, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 của UBTV Quốc hội thì đến nay Đồng Lộc đã đạt 4/4 tiêu chí (gồm Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, được công nhận là Đô thị loại V, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định).

LT