Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tiếp tục đầu tư cho các Trung tâm hành chính công cấp xã để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân
10/04/2018 08:23
Chiều 9/04/2018, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đã chủ trì làm việc với UBND huyện Đức Thọ về kết quả hoạt động của Trung tâm hành chính công.
Kiểm tra tại Trung tâm hành chính công huyện Đức Thọ
 

Trung tâm hành chính công (TTHCC) huyện Đức Thọ là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện, được xây dựng với tổng kinh phí gần 561 triệu đồng. Trung tâm được giao tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện 286 thủ tục, hồ sơ trên 13 lĩnh vực. Từ tháng 8/2017 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 4.176 hồ sơ, đã giải quyết 3.973 hồ sơ (trong đó có 3.763 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn, quá hạn 210 hồ sơ); hiện đang giải quyết 144 hồ sơ. Tính tổng trên địa bàn toàn huyện tổng số hồ sơ tiếp nhận là 10.030 hồ sơ, đã giải quyết 9.735 hồ sơ, đang xử lý 232 hồ sơ, chờ bổ sung 28 hồ sơ, trả lại 35 hồ sơ.

Việc thu phí và lệ phí được thực hiện đúng quy định, tổng nguồn thu phí lệ phí qua TTHCC đến nay là gần 224 triệu đồng. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về quá trình giải quyết TTHC, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm và công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt, có hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa
 

Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, việc thành lập TTHCC đã mang lại nhiều lợi ích, tạo môi trường làm việc thanh thiện, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp; các hồ sơ thủ tục đang được giải quyết nhanh gọn, kịp thời, đúng pháp luật, được người dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại như: Các thủ tục trên lĩnh vực Bao hiểm xã hội, Công an chưa được thực hiện qua TTHCC; công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn hạn chế; nhiều xã khó khăn nên việc đầu tư cơ sở vật chất chưa được nhiều; một số cán bộ cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt; việc cập nhật thông tin tình hình giải quyết thủ tục hành chính một số xã chưa nghiêm túc; thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm… chưa được sửa đổi kịp thời, chưa quy định thời gian giải quyết, chưa có mức phí, lệ phí phù hợp; phần mềm dùng chung toàn tỉnh mới triển khai nên một số thủ tục chưa đầy đủ…

Đại biểu Trần Hậu Tám
Phó ban Pháp chế Nguyễn Huy Hùng
 

Qua làm việc, các đại biểu tham dự đề nghị huyện làm rõ thêm một số vấn đề như: công tác lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với TTHCC; việc phối hợp giữa TTHCC với các đơn vị có liên quan; sự liên thông giữa TTHCC của huyện với các xã, tỉnh trong thực hiện các thủ tục, hồ sơ; làm rõ những khó khăn, tồn tại đối với các hồ sơ quá hạn; những thủ tục chưa phù hợp trong thực thi tại TTHCC; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; công tác công bố, công khai các thủ tục hành chính; việc đầu tư các TTHCC cấp xã.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu kết luận tại cuộc làm việc
 

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu đánh giá cao những kết quả đạt được của TTHCC huyện Đức Thọ thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục đầu tư cho TTHCC huyện và các xã; chú trọng công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan để việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dânh, doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao; rà soát các thủ tục hành chính còn rườm rà, bất cập trong quá trình thực hiện để đề xuất cắt giảm; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng tập huấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm; có chế độ hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

LT