Chi tiết thông tin

EmailInAa
Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của Trung tâm hành chính công huyện Nghi Xuân
11/04/2018 09:09
Tiếp tục chương trình làm việc về kết quả hoạt động của các Trung tâm hành chính công (TTHCC) trên địa bàn tỉnh, chiều 10/04/2018, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu đã chủ trì làm việc với UBND huyện Nghi Xuân.
Kiểm tra tại Trung tâm hành chính công huyện Nghi Xuân
 

TTHCC huyện Nghi Xuân được thành lập tháng 5/2017, chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 01/2018; có 5 biên chế chuyên trách, 5 không chuyên trách. Hiện nay trung tâm đang thực hiện 289 thủ tục thuộc 41 lĩnh vực của 15 ngành, đạt 100% số thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện và 49 TTHC của ngành Công an và Bảo hiểm xã hội.

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 2.055 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới là 1.730 hồ sơ; đã giải quyết 1.705 hồ sơ, trong đó đúng hạn 1.594 hồ sơ, quá hạn 111 hồ sơ, đang giải quyết 350 hồ sơ; có 2 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Kiểm tra hộp thư góp ý và trò chuyện với cán bộ thực thi nhiệm vụ tại TTHCC
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách áp dụng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ; công tác thu phí và lệ phí, trả kết quả, công khai kết quả giải quyết TTHC; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, giám sát và phối hợp với các đơn vị liên quan… được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bên cạnh đó, do mới đi vào hoạt động nên một số điều kiện đảm bảo hoạt động của trung tâm chưa đảm bảo; cán bộ không chuyên trách khó khăn trong bố trí, sắp xếp thời gian và công việc; một số lĩnh vực có tần suất giao dịch thấp; một số TTHC thuộc lĩnh vực LĐTBXH không quy định thời gian giải quyết cụ thể nên việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng chưa kịp thời; việc đính kèm hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến mất nhiều thời gian, thiếu trang thiết bị hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng- Huyện Nghi Xuân đã đầu tư các trang thiết bị đầy đủ, hiện đại cho TTHCC nhằm phục vụ tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ - Chế độ chính sách cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại TTHCC
Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng - Vì sao các TTHC trên lĩnh vực Công an, xây dựng đưa vào thực hiện tại TTHCC huyện còn ít; riêng TTHC trên lĩnh vực thuế chưa đưa vào
 

Qua làm việc, các thành phần tham dự đề nghị huyện giải thích cụ thể một số điểm: nguyên nhân số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Công an, xây dựng đưa vào giải quyết tại TTHCC ít, riêng lĩnh vực thuế chưa đưa thủ tục nào vào giải quyết tại TTHCC; chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại TTHCC; phương hướng kiện toàn, đảm bảo điều kiện hoạt động của TTHCC thời gian tới; việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm việc đảm bảo thực thi nhiệm vụ tại TTHCC; kết quả thu phí, lệ phí; việc phối hợp với các đơn vị liên quan như bưu điện trong trả kết quả TTHC…

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu cho rằng dù mới đi vào hoạt động nhưng TTHCC huyện Nghi Xuân đã góp phần nâng cao hiệu quả việc giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu kết luận cuộc làm việc
 

Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Nghi Xuân cần nỗ lực đưa thêm các TTHC vào giải quyết tại trung tâm nhất là các lĩnh vực Công an, bảo hiểm; đối với những TTHC ít hồ sơ nên bố trí cán bộ, thời gian phù hợp; có phương thức thích hợp để đánh giá sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC một cách thực chất; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các TTHC tại TTHCC; có chế độ động viên, hỗ trợ đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ tại TTHCC

LT