Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII
24/07/2018 15:39
 
 
VP

Đính kèm