Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh - Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2018
25/07/2018 15:07
Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, hoạt động hiệu quả trên các mặt như giám sát, khảo sát, phối hợp, xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Về công tác giám sát, khảo sát: Sau khi triển khai chương trình, kế hoạch 6 tháng đầu năm, Ban văn hoá - xã hội đã sớm tổ chức thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra như giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số địa phương; khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; khảo sát cơ sở vật chất trường học, sắp xếp đội ngũ giáo viên và công tác quy hoạch trường lớp trên địa bàn tỉnh; khảo sát tại một số trường liên cấp TH-THCS; tham mưu nội dung và cùng tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tại một số tỉnh phía Bắc; khảo sát các cơ sở bảo trợ xã hội; phối hợp giám sát tiến độ và kết quả các tiêu chí xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Ban VHXH HĐND tỉnh giám sát các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
 

Kết thúc các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã kịp thời ban hành các báo cáo, thông báo kết quả làm việc đến các đối tượng giám sát, các cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, đánh giá khách quan, chính xác kết quả đạt được cũng như kịp thời đưa ra các kiến nghị tới Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan để điều chỉnh, bổ sung, đưa ra các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội; giáo dục đào tạo, văn hóa; chính sách cho vùng biên giới, vùng sâu vùng xa...

Nhìn chung, các cuộc giám sát của Ban đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành quan tâm, cùng tham gia làm việc, nắm bắt tình hình để kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

Về hoạt động thẩm tra: Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, các dự thảo tờ trình, đề án của UBND tỉnh, các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Theo đó, Ban đã chủ động tổ chức làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về nội dung các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp giữa năm và làm việc với một số sở, ngành, UBND huyện, thị về kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, Ban đã lồng ghép hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, theo đó đầu tháng, đầu quý đã chủ động xây dựng chương trình làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để thu thập, tổng hợp thông tin; chủ động tham gia tiếp cận ngay từ đầu với nội dung các Đề án, dự thảo Nghị quyết do các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh soạn thảo. Do nắm bắt sớm nên các ý kiến tại báo cáo thẩm tra của Ban luôn có tính khoa học, phù hợp thực tiễn và được đánh giá cao.

Về công tác xử lý các vấn đề phát sinh: Thực hiện theo sự phân công, Ban văn hóa - xã hội đã nghiên cứu, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh như phối hợp tiến hành khảo sát tại các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn khó khăn; khảo sát một số công trình nhà vệ sinh trường học, trạm y tế được đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2018 của UBND tỉnh... Qua khảo sát Ban đã tham mưu cho nhiều thông tin giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xử lý phù hợp một cách kịp thời.

6 tháng đầu năm 2018, Ban đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra tại chương trình kế hoạch, giám sát, khảo sát trúng và đúng một số nội dung bức xúc trong Nhân dân. Phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể trong việc nhận định, đánh giá, đề xuất, kiến nghị đến cơ quan chức năng để cùng phối hợp thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

Ban VHXH