Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Kinh tế ngân sách: góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh
25/07/2018 15:12
Sáu tháng đầu năm 2018 bằng tâm huyết và trách nhiệm của các thành viên, Ban Kinh tế ngân sách đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Về công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra 02 Kỳ họp (Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thứ 7). Riêng tại kỳ họp thứ 7 sắp tới Ban được phân công chủ trì thẩm tra 03 báo cáo, 07 dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và tờ trình, chính sách, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách; bên cạnh đó Ban KTNS phối hợp với các Ban HĐND thẩm tra 02 Tờ trình nội dung khác. Để nâng cao chất lượng thẩm tra, Ban đã chủ động tham gia ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo Đề án chính sách, tổ chức khảo sát để xác định tính cần thiết, khẳng định tính pháp lý của các dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại khu tái định cư xã Kỳ Thịnh
 

Nhờ vậy, các báo cáo thẩm tra đã đánh giá, phân tích thực trạng vấn đề, bày tỏ chính kiến có tính phản biện cao, kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, làm rõ và đề xuất các giải pháp; được sự đồng tình của đại biểu HĐND. Mặt khác, Ban đã mời đại diện lãnh đạo các cơ quan cùng tham dự để giải trình vấn đề chưa rõ, từ đó chất lượng các báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên, giúp các đại biểu nắm bắt vấn đề kịp thời, đầy đủ để cân nhắc làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban thẩm tra các tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp để thống nhất thực hiện (6 tháng đầu năm đã thẩm tra trên 30 văn bản).

Ngoài ra, trước và trong kỳ họp Trưởng, Phó Ban và các thành viên đã thực hiện tiếp xúc cử tri; các ý kiến kiến nghị của cử tri, công dân được các đại biểu tiếp thu nghiêm túc và mang đến nghị trường yêu cầu, chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời. Qua đó các nội dung tồn đọng và các nội dung bức xúc trong Nhân dân được tiếp thu thực hiện kịp thời; thể hiện được vai trò của người đại biểu dân cử là cầu nối của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Về công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề, nối tiếp thành công của hoạt động giám sát năm 2017; hoạt động giám sát trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều cải tiến, chất lượng hơn: kết hợp khảo sát, giám sát. Đã tổ chức được trên 7 cuộc khảo sát; trên 15 cuộc giám sát tại các Sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh, như: Khảo sát công tác quản lý các bến xe; danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...; làm việc với Sở NN&PTNT về chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp thực hiện Đề án khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Sở Công Thương về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; thành phố Hà Tĩnh về tiến độ và kết quả các tiêu chí xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II; UBND huyện, thành phố, thị xã về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2018... Lãnh đạo Ban tham gia với Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, đưa ra nhiều kiến nghị đối với UBND tỉnh và các Sở ban ngành. Trong thời gian qua, Ban đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát đúng kế hoạch đề ra. Qua giám sát đã chỉ ra được những tồn tại thiếu sót, nêu được những kiến nghị cụ thể đối với các đơn vị được giám sát, khảo sát để khắc phục sửa chữa; hầu hết các kiến nghị của Ban được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện.

Một số mặt công tác khác, Ban tham gia đầy đủ các Đoàn khảo sát, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có những kiến nghị đóng góp thiết thực vào kết quả giám sát. Duy trì mối quan hệ phối hợp theo quy chế: Thường xuyên tham dự các phiên họp hàng tháng và đột xuất của Thường trực HĐND tổ chức; phối hợp các Ban trong thẩm tra một số nội dung, thống nhất lịch thời gian, địa điểm trong các công tác thẩm tra, giám sát để tránh bị trùng lặp gây khó khăn cho các đơn vị và Văn phòng Hội đồng nhân dân. Tham dự các cuộc hội nghị do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tập huấn kỹ năng thẩm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế - ngân sách nhằm nâng cao kết quả hoạt động. Ban cũng đã tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kỳ họp HĐND cấp huyện, qua đó đã góp ý điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Lãnh đạo và một số thành viên ban tham dự nghiêm túc các cuộc tiếp công dân tại đơn vị bầu cử theo quy định tại Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND17 ngày 02/01 /2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá 2016-2021 và gửi nhiều nội dung chất vấn chuẩn bị cho kỳ họp.

Có thể nói, để có được kết quả trên trước khi thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra hay chất vấn tại nghị trường... lãnh đạo chuyên trách cũng như thành viên Ban có sự đầu tư nghiên cứu sâu các vấn đề có liên quan, trên cơ sở Luật định và cùng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu đã giúp cho hoạt động của Ban ngày càng đi vào chiều sâu. Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn nêu trên; Ban Kinh tế ngân sách xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ tập trung cao trong việc tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”; giám sát chuyên đề của Ban và giám sát, khảo sát, làm việc với một số đơn vị theo kế hoạch đã đề ra, như: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh”; khảo sát kết quả thực hiện quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02 /2015 của Chính phủ); làm việc với UBND huyện, thành phố, thị xã về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế ngân sách 9 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2018; khảo sát tác động của đường tránh quốc lộ 1A ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân hai bên đường...

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018, Ban đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung đề ra tại chương trình kế hoạch, đã thực hiện khảo sát một số nội dung bức xúc trong Nhân dân và đề nghị các ngành cung cấp thông tin phục vụ cho kỳ họp giữa năm 2018. Những bất cập, hạn chế phát hiện qua khảo sát, giám sát Ban đều có ý kiến, kiến nghị đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện; thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của các cơ quan, địa phương. Với chương trình, kế hoạch hoạt động có trọng tâm trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri đã giúp Ban phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Ban KT&NS