Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến, kiến nghị của cửu tri Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
08/08/2018 10:30
 

Xem nội dung trả lời

VP