sự kiện
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH (24/9/1993 - 24/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đề cương báo cáo giám sát Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018
17/08/2018 08:51
 

1. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GIÁM SÁT DÀNH CHO UBND TỈNH

- Công văn, đề cương báo cáo

- Phụ lục

 

2. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GIÁM SÁT DÀNH CHO VP NÔNG THÔN MỚI TỈNH 

- Công văn, đề cương báo cáo

- Phụ lục

3. PHỤ LỤC DÀNH CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH

- Phụ lục báo cáo

 

4ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GIÁM SÁT DÀNH CHO UBND CẤP HUYỆN, XÃ

- Công văn, đề cương báo cáo  (cấp huyện)

- Phụ lục (cấp huyện)

Đề cương báo cáo (cấp xã)

- Phụ lục (cấp xã)

 

VP