sự kiện
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH (24/9/1993 - 24/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bố trí, lắp đặt biển hiệu quảng cáo trên địa bàn đảm bảo đúng quy định
07/09/2018 08:30
Sáng ngày 6/9, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh dẫn đầu Đoàn giám sát của Ban tiến hành khảo sát thực tế việc chấp hành chính sách pháp luật về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn giai đoạn 2013-2018 và làm việc với UBND thành phố Hà Tĩnh.
Khảo sát tại Karaoke Lan Anh Club và Game online Hà Tĩnh
 

Theo báo cáo và qua khảo sát thực tế cho thấy, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố đã có bước phát triển phong phú, đa dạng, cả về số lượng và chất lượng. Nhiều hoạt dộng văn hóa quan trọng của tỉnh, thành phố diễn ra thường xuyên; nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được đầu tư xây dựng mới, quy mô, trang thiết bị hiện đại, hoạt động bài bản và cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh
 

Đến nay, thành phố đã cấp giấy phép kinh doanh cho 34/35 cơ sở karaoke (01 cơ sở không thuộc diện cấp phép), 01 cơ sở kinh doanh vũ trường; 26/37 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử (11 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục); có 03 cơ sở chiếu phim; 03 cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc, sân khấu và 29 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực quảng cáo... Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đã được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trần Tuấn Nghĩa
 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác quy hoạch, định hướng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa còn bất cập; việc triển khai thực hiện các quy hoạch của tỉnh hiệu quả chưa cao; hệ thống biển hiệu phần lớn không đảm bảo các quy định; ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật của một bộ phận, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa còn hạn chế; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng từ thành phố đến phường, xã chưa thường xuyên, liên tục; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động văn hóa còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với vị trí trung tâm tỉnh lỵ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Danh
 

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị UBND thành phố làm rõ: công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và việc phân cấp quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; vấn đề quản lý cấp phép kinh doanh phim nhựa, băng đĩa phim, đĩa ca nhạc...; việc quản lý các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn; công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm và tình hình an ninh trật tự của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề nghị: siết chặt việc quản lý kinh doanh hoạt động internet, game online và tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn; quan tâm rà soát lại các biển hiệu quảng cáo, băng-rôn trên địa bàn, cần bố trí, lắp đặt đảm bảo đúng quy định… Đối với những kiến nghị, đề xuất của thành phố, Đoàn sẽ tổng hợp chung, từ đó có ý kiến tại cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan để có giải pháp xử lý, giải quyết.

Lê Trang