sự kiện
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH (24/9/1993 - 24/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi
13/09/2018 10:16
Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 13/8 Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Cùng dự có Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì thông báo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

 

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã thông tin với cử tri Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV. Theo đó, dự kiến 2 Luật Trồng trọt và Chăn nuôi sẽ được thông qua tại Kỳ hợp tới. Cụ thể: Luật Trồng trọt gồm 7 chương, 85 điều quy định về hoạt động trồng trọt, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý Nhà nước về trồng trọt. Luật Chăn nuôi gồm 7 chương, 82 điều quy định về chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong chăn nuôi, quản lý nhà Nước về chăn nuôi.

Chi Cục trưởng Chi cục chăn nuôi, thú y Trần Hùng phát biểu

 

Qua đó, cử tri Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia đóng góp ý kiến. Cụ thể: Đối với Dự thảo Luật Trồng trọt, tại Điều 5, ở điểm a, khoản 2 cử tri đề nghị nói rõ vùng đặc thù là những vùng nào? ở điểm d, Khoản 2 bổ sung thêm "lúa và các sản phẩm đặc sản của vùng miền"; ở điểm e, Khoản 2 bổ sung thêm "thu bản quyền đối với giống cây trông vô tính". Tại Điều 55 ở điểm d, Khoản 1 từ "gọn vùng" đổi thành "quy hoạch vùng". Tại Điều 33, ở điểm a, Khoản 1 đề nghị xem xét, sửa đổi “Có cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật” thành “Có cán bộ kỹ thuật trình độ từ trung cấp trở lên về lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật". Tại Điều 9 ở Khoản 11 đề nghị thay cụm từ "tầng đất mặt" thành "tầng đất canh tác". Tại Điều 65 ở điểm d, Khoản 1 đề nghị làm rõ cụm từ "chất lượng môi trường sản xuất". Tại Điều 69 ở Khoản 3 đề nghị phải ghi rõ đối tượng sản xuất đất nông nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu

 

Đối với Luật Chăn nuôi, tại Điều 66 - Quản lý Hươu Sao, cử tri đề nghị bổ sung thêm về quy trình kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho Hươu Sao. Tại Điều 59 - Xử lý chất thải ở cơ sở chăn nuôi trang trại, đề nghị thay cụm từ "tổ chức, cá nhân sở hữu trang trại chăn nuôi" bằng cụm từ "tổ chức, cá nhân sở hữu vật nuôi" và giải thích làm rõ 2 cụm từ này; bổ sung, phân định rõ trách nhiệm về xử lý chất thải chăn nuôi tại Điều 59, 60 đối với đối tượng "tổ chức, cá nhân sở hữu vật nuôi" và tổ chức, cá nhân sở hữu trang trại chăn nuôi". Tại Điều 2 - Giải thích từ ngữ, đề nghị bổ sung thêm các khái niệm về "tổ chức, cá nhân sở hữu vật nuôi", "tổ chức, cá nhân sở hữu trang trại chăn nuôi" và "phụ gia thức ăn chăn nuôi là chất không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thức ăn trong quá trình chế biến, xử lý nhằm duy trì hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thức ăn chăn nuôi"; đưa nội dung "khoảng cách trang trại chăn nuôi là đường thẳng ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu xử lý chất thải chăn nuôi đến tường rào và ranh giới xác định của đối tượng bị tác động" ở mục a, khoản 2, Điều 53 lên Điều 2 - Giải thích từ ngữ. Tại Điều 4 - Chính sách của Nhà nước về chăn nuôi, đề nghị bổ dung vào khoản 1 nội dung "đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với chiến lược phát triển chăn nuôi qua từng giai đoạn". Tại Điều 8 - Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đề nghị đổi thành "Công tác phòng, chống dịch, bệnh trong chăn nuôi" và bổ sung thêm nội dung "chủ vật nuôi thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Luật Thú Y". Tại Điều 22 - Điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán con giống vật nuôi, đề nghị bổ sung thêm vào điểm d, khoản 2 "cơ sở nuôi đàn bố mẹ, đàn nhân giống, sản xuất con giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp trung cấp trở lên về một trong những chuyên ngành: chăn nuôi, thú y, sinh học. Tại Điều 56 - Quy mô chăn nuôi, đề nghị giảm quy mô đơn vị vật nuôi. Tại Điều 66 - Quản lý nuôi chó, mèo, đề nghị bổ sung thêm khoản đăng ký nuôi giữ chó để đảm bảo an toàn và phù hợp với mục tiêu khống chế, thanh toán bệnh Dại chó. Tại Điều 72 - Giết mổ vật nuôi, đề nghị thay cụm từ "phúc lợi cho vật nuôi" tại khoản 1 bằng cụm từ "đối xử nhân đạo với vật nuôi"…

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận các ý kiến phát biểu; đồng thời tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và sẽ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan soạn thảo các dự thảo Luật.

 

Lê Trang