Chi tiết thông tin

EmailInAa
Khảo sát các công trình thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
26/09/2018 14:00
Tiếp tục chương trình khảo sát các hồ đập, công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, sáng ngày 26/9, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát các hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hương sơn. Cùng tham gia Đoàn khảo sát có đại diện Lãnh đạo sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn; Thường trực HĐND, UBND huyện Hương Sơn, Công ty TNHH - MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và một số sở ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Công ty TNHH - MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, trên địa bàn huyện Hương Sơn hiện có 110 hồ chứa và 04 đập dâng, trong đó có 01 hồ dung tích trên 3 triệu M3, 06 hồ có dung tích từ 1 – 3 triệu m3, 11 hồ dung tích từ 0,5 – 1 triệu m3 …. Trong đó, công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý 10 hồ chứa, gồm: hồ Cao Thắng, hồ Khe Cò, hồ Cơn Trường, hồ Vực Rồng, hồ Nội Tranh Thượng, hồ Nội Tranh Hạ, hồ Khe Dẽ, hồ Khe Mơ, hồ Cầu Kè, hồ Nội Nây

Đoàn khảo sát tại hồ Khe Dẽ xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn 

 

Tại các điểm khảo sát, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH – MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và chính quyền địa phương báo cáo, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, nhất là Chi cục thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn làm tốt công tác duy tu, bão dưỡng điều hòa, cung ứng nguồn nước phục vụ đời sống dân sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu.

...Hồ Cơn Trường xã Sơn Diệm
 
... Hồ Vực Rồng xã Sơn Tiến

 

Tuy nhiên, trước những biến đổi khó lường của thời tiết, lượng mưa trên địa bàn giảm, nhu cầu tích, xả nước của các hồ đập hết sức khó khăn, đòi hỏi các cơ quan chức năng, các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, vận hành để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân là yêu cầu cao nhất. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời huy động các nguồn lực của Trung ương, của các Dự án nước ngoài, của tỉnh để đầu tư, nâng cấp, phát huy nguồn lợi của các hồ, đâp trên địa bàn.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý cần tiến hành rà soát các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về công tác quản lý, vận hành, khai thác các hồ, đập mới ban hành để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp; Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với chính quyền địa phương, nơi các hồ, đập đang được vận hành, khai thác, sử dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả...

 

Duy Long