Chi tiết thông tin

EmailInAa
Giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Can Lộc.
04/10/2018 15:33
Sáng ngày 04/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh, do đồng chí Võ Hồng Hải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Can Lộc để nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2018 trên địa bàn. Cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Hữu Hào phát biểu

 

Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai kịp thời đến các phòng, ban, chính quyền các địa phương và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tính từ năm 2011 đến nay đã ban hành 503 văn bản các loại, trong đó có 05 nghị quyết chuyên đề, 03 chương trình hành động, 23 kế hoạch, 397 văn bản đôn đốc, chỉ đạo. Tổ chức 724 cuộc tập huấn cho cán bộ từ huyện đến các thôn và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu … với 66.960 lượt người tham gia; tổ chức 62 lớp đào tạo nghề cho 2125 lao động nông thôn; ngoài những chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về đầu tư xây dựng hạ tầng,  hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đối với xã chỉ đạo điểm … Do vậy, đã tạo được sức lan tỏa và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện.

Chánh văn phòng xây dựng NTM Trần Huy Oánh phát biểu

 

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 14/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018 phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 18 xã trong toàn huyện. Về kết quả thực hiện bộ tiêu chí, đến nay có 21/21 xã đạt tiêu chí về quy hoạch; 14/21 xã đạt tiêu chí về giao thông; 20/21 xã đạt tiêu chí về thủy lợi;  19/21 xã đạt tiêu chí về điện;  16/21 xã đạt tiêu chí về trường học; 14/21 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 18/21 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 20/21 xã đạt tiêu chí về thông tin, truyền thông;  21/21 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư; 14/21 xã đạt tiêu chí về thu nhập;  18/21 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 21/21 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 21/21 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất; 19/21 xã đạt chuẩn về y tế; 21/21 xã đạt chuẩn về quốc phòng, an ninh …

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu phát biểu

 

Về tổng số nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thông mới từ năm 2011 đến nay đã huy động trên 2.493 tỷ đồng; trong đó: ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp 544,658 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 925,104 tỷ đồng, vốn tín dụng 700,945 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 22,731 tỷ đồng, vốn huy động từ người dân và nguồn khác 322,537 tỷ đồng. Trên những kết quả đã đạt được, Can Lộc phấn đấu đến hết năm 2019 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 phấn đấu đạt huyện  nông thôn mới.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh phát biểu

 

Sau khi ghe Lãnh đạo UBND huyện báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã chất vấn, đề nghị làm rõ thêm kết quả thực hiện một số tiêu chí đã hoàn thành, nhất là những khó khăn vướng mắc của những tiêu chí chưa đạt của các xã phấn đấu về đích năm 2018; tính bền vững của các xã đã về đích; rà soát lại số mô hình trên địa bàn đạt hiệu quả kinh tế …

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Can Lộc trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích của đợt giám sát này là nhằm đánh giá, nhìn nhận quan điểm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, nhận thức của nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình này; chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và nhất là phát hiện ra những bất cập, hạn chế của các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã đề ra để có đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời … Để Can Lộc thực hiện thành công Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020, đề nghị huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình này để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thường xuyên, liên tục, tránh tư tưởng thỏa mãn; quan tâm phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đây là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới; tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII đã ban hành; tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới để trình lên ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh… Đối với nững kiến nghị đề xuất của huyện, Đoàn giám sát cơ bản đồng tình, tiến hành tổng hợp với kiến nghị chung của các đơn vị khác để báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Trước đó, ngày 19/9 Đoàn đã tiến hành khảo sát ở các xã: Thiên Lộc, Thượng Lộc, Kim Lộc, Tiến Lộc của huyện can Lộc.

Đoàn khảo sát tại mô hình vườn Bưởi xã Thượng Lộc
...khảo sát mô hình vườn Thanh Long xã Thiên Lôc
...khảo sát vườn mẫu tại xã Tiến Lộc
...khảo sát mô hình vườn mẫu tại xã Kim Lộc

 

Duy Long