Chi tiết thông tin

EmailInAa
Lộc Hà phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2020
09/10/2018 19:42
Tiếp tục giám sát chuyên đề về “việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018”, ngày 9/10/2018, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành khảo sát tại các xã Mai Phụ, Hộ Độ, Ích Hậu, Thịnh Lộc và làm việc với UBND huyện Lộc Hà. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.
Đoàn khảo sát tại Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Lộc Hà (xã Ích Hậu)...
...nhà văn hóa thôn Quang Trung xã Thịnh Lộc
 

Qua giám sát, Đoàn nhận thấy: Từ 2011 đến nay huyện đã ban hành 500 văn bản các loại; tổ chức 321 cuộc tuyên truyền, 444 cuộc tập huấn, 151 cuộc đào tạo về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới… Ngoài các chính sách của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện Lộc Hà đã ban hành khá đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Phan Văn Nhàn báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
 

Tính đến 30/6/2018, toàn huyện đạt 191 tiêu chí, bình quân đạt 14,7 tiêu chí/xã; 5/13 xã đạt chuẩn và về đích NTM (chiếm tỷ lệ 38,5% số xã); đến cuối năm 2018 phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí và đạt tổng cộng 220 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,9 tiêu chí; phấn đấu năm 2019 có 05 xã về đích NTM và đến hết năm 2020 huyện Lộc Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Lê Văn Vượng: Đề nghị tỉnh nên tiếp tục chương trình hỗ trợ xi măng và quan tâm nhiều hơn đến các xã phấn đấu về đích NTM

 

Từ năm 2011 đến nay toàn huyện làm mới, nâng cấp được 378,4km các loại đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa được 117,1km kênh mương nội đồng, xây mới được 34 trạm biến áp và xây mới đuợc 41,4km hệ thống đường điện; xây mới, nâng cấp 52 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp 19 nhà văn hóa xã và 78 nhà văn hóa thôn; xây mới, nâng cấp 4 khu thể thao xã và 13 khu thể thao thôn, nâng cấp 11 chợ đạt chuẩn; xóa 536 nhà tạm, dột nát và xây dựng 94 nhà ở đạt chuẩn; xây dựng mới được 550 mô hình, trong đó có 124 mô hình lớn, chiếm 23%; có 297 doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả; 68 thôn triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 253 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu; có 01 xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, không có xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu được tỉnh phê duyệt…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Tiếp tục xem xét, thắt chặt nợ đọng tại các xã

Giám đốc Sở KHCN Đỗ Khoa Văn: Huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để huy động sức dân, hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt xây dựng NTM

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Đề nghị các ban, ngành huyện Lộc Hà và các xã cần tiếp tục nghiên cứu sâu và đề xuất các kiến nghị để tỉnh, Trung ương sửa đổi, bổ sung các chính sách đã ban hành.

 

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trên địa bàn huyện là 298,928 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 514,725 tỷ đồng; tổng số nợ xây dựng cơ bản tính đến ngày 30/6/2018 của các xã là 39,794 tỷ đồng; nợ đọng có sử dụng nguồn vốn nông thôn mới là 37,615 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Lê Trung Phước: Đề nghị tỉnh ban hành cơ chế đặc thù để xã Thạch Kim hoàn thành các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ngô Đình Long: Một số người dân, cán bộ cấp xã chưa thực sự chủ động, còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đoàn giám sát đề nghị huyện khắc phục một số hạn chế trong công tác tuyên truyền, sự vào cuộc chưa quyết liệt của một số đơn vị, chất lượng quy hoạch và Đề án xây dựng NTM, Đề án phát triển sản xuất của một số xã còn thấp; việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thu nhập chưa đồng đều giữa các xã, một số tiêu chí đạt thấp, ô nhiễm môi trường nông thôn...

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc
 

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá những nỗ lực, cố gắng của huyện Lộc Hà trong thời gian qua. Sau 7 năm việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Hà đã đạt được kết quả quan trọng, nhận thức về xây dựng NTM của cán bộ và người dân ngày càng được nâng cao, sản xuất đã có sự phát triển khá nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tốt; an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; xây dựng nông thôn mới đã đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần xem xét thêm đối với kết quả thực hiện các tiêu chí còn thấp; việc huy động hệ thống chính trị, người dân vào cuộc xây dựng nông thôn mới chưa thực sự quyết liệt; việc tiếp dân, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề tồn đọng tại các địa phương thực hiện chưa đồng đều; lộ trình, kế hoạch tận dụng các nguồn lực tại chỗ để xây dựng nông thôn mới... Thời gian tới, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, xem xét chất lượng các mô hình để có phương án giải quyết, lan tỏa các mô hình có hiệu quả cao; lập đề án, kế hoạch cụ thể để phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới tại các thôn xóm tại các xã Mai Phụ, Hộ Độ, Ích Hậu, Thịnh Lộc.

LT