Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Anh
10/10/2018 19:59
Ngày 10/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu Đoàn giám sát HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Kỳ Anh về “việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018". Cùng đi có thành viên Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Buổi sáng, Đoàn giám sát chia thành 2 tổ tiến hành khảo sát thực tế và làm việc tại các xã: Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Tân, Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh.

Đoàn khảo sát thiết chế văn hóa tại nhà văn hóa thôn, xã Kỳ Tiến

 

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo cho thấy: Giai đoạn 2011- 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cách làm sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Kỳ Anh đã tạo ra sự chuyển biến lớn, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc, với nhiều dấu ấn nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều sự đổi thay, kinh tế từng bước phát triển, môi trường ngày càng được đảm bảo.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn phát biểu

 

Về thực hiện tiêu chí, đến nay toàn huyện đạt 320 tiêu chí, bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã, tăng 274 tiêu chí so với cuối năm 2011. Trong đó, 21/21 xã đạt tiêu chí về quy hoạch; 11/21 xã đạt tiêu chí về giao thông; 19/21 xã đạt tiêu chí về thủy lợi;  21/21 xã đạt tiêu chí về điện; 10/21 xã đạt tiêu chí về trường học; 9/21 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 20/21 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư; 14/21 xã đạt tiêu chí thu nhập; 12/21 xã đạt tiêu chí hộ nghèo; 21/21 xã đạt tiêu chí về giáo dục - đào tạo; 19/21 xã đạt tiêu chí y tế; 17/21 xã đạt tiêu chí văn hóa; 9/21 xã đạt tiêu chí môi trường; 20/21 xã đạt tiêu chí Quốc phòng - an ninh; 10/21 xã đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu...

Giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn huyện đã huy động nguồn vốn cho thực hiện Chương trình khoảng 1.361,219 tỷ đồng; trong đó: ngân sách nhà nước 511,72 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn là 127,3 tỷ đồng; huy động từ doanh nghiệp 22,8 tỷ đồng; từ nguồn tín dụng 316,54 tỷ đồng; huy động đóng góp của người dân và xã hội hóa số tiền 382,86 tỷ đồng.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu

 

Nhìn chung, sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở huyện Kỳ Anh, đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân được nâng lên, tạo ra nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; bộ mặt nông thông ngày càng khởi sắc, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân/đầu người tăng từ 17,5 triệu đồng/người/năm (năm 2013) lên 30,03 triệu đồng (năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,44% năm 2012 theo tiêu chí cũ xuống còn 14,35% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh phát biểu

 

Qua làm việc, các đại biểu tham dự đề nghị lãnh đạo huyện Kỳ Anh giải trình làm rõ thêm một số nội dung về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM; vấn đề nhập thôn gắn với việc xây dựng NTM trên địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động và việc phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình; những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu tại cuộc làm việc với UBND huyện Kỳ Anh

 

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu của huyện và chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng thời đề nghị: tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn; quan tâm rà soát, đánh giá đúng thực trạng, mức độ đạt chuẩn tiêu chí ở các xã; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM... Và lưu ý: tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo, biểu mẫu theo đúng yêu cầu và đưa ra các kiến nghị, đề xuất cụ thể.

 

Lê Trang