Chi tiết thông tin

EmailInAa
Hương Sơn: Các xã cần tận dụng lợi thế, xây dựng đề án sản xuất cụ thể, nâng cao thu nhập cho người dân
11/10/2018 20:54
Ngày 11/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã tiến hành khảo sát tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Hàm, Sơn Quang, Sơn An và làm việc với UBND huyện Hương Sơn về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến khảo sát mô hình vườn mẫu của gia đình ông Từ Ngọc Tuy ở thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1...
...nhà văn hóa thôn Khe Năm xã Sơn Kim 1...
 

Sau 7 năm thực hiện chương trình, huyện tăng 322 tiêu chí đến nay huyện đạt 450 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã.

...Trường THCS Sơn Kim 1...
...và nhà văn hóa thôn Bình Sơn xã Sơn Hàm
 

Toàn huyện đã cứng hóa, nâng cấp 646km các tuyến đường; xây dựng mới 96,6km kênh mương; làm mới 9 trạm biến áp, 2.257km đường dây điện; xây mới, nâng cấp 71 trường học; xây dựng mới, nâng cấp 16 nhà văn hóa xã, 245 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, nâng cấp 15 khu thể thao xã, 129 khu thể thao; xây dựng mới, nâng cấp 5 chợ, chỉnh trang, nâng cấp 45 cửa hàng tổng hợp, xây dựng mới 2 siêu thị mi ni; xóa bỏ 1.046 nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng 3.905 nhà ở đạt chuẩn; xây dựng mới 2.408 mô hình, trong đó 143 mô hình lớn, 215 mô hình vừa, 2.050 mô hình nhỏ; thành lập mới 140 Hợp tác xã, 363 Tổ hợp tác, 218 doanh nghiệp đang hoạt động; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 29,4 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo là 4,61%; huyện có 36 thôn của 30 xã triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; 299 thôn đã lập, phê duyệt phương án, dự toán; 12 thôn cơ bản đạt chuẩn; 384 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó có 144 vườn đạt chuẩn các tiêu chí vườn mẫu…

Đoàn khảo sát tại trường Mầm non xã Sơn Quang
...và vườn mẫu của hộ Ngô Xuân Vi xã Sơn Quang
 

Hiện nay huyện Hương Sơn có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2018 có thêm 3 xã đạt chuẩn; xã Sơn Kim 1 phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Đặc biệt, huyện Hương Sơn có xã Sơn Kim 1 đã về đích nông thôn mới năm 2014, đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020 nhưng đến nay mới chỉ có tiêu chí thu nhập đạt chuẩn theo quyết định 38 của tỉnh; 5/6 tiêu chí gặp khó khăn do các mô hình còn thiếu tính bền vững, trình độ kỹ thuật, kỹ năng sản xuất, kỹ năng kết nối thị trường của các hộ sản xuất chưa cao; kinh phí địa phương khó khăn, công tác xã hội hóa hạn chế; xã nằm trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên chịu ảnh hưởng các quy hoạch của Ban quản lý, việc quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển sản xuất, cấp đất, đấu giá đất gặp khó khăn.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Cần tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy, nhận thức trong xây dựng các khu dân cử kiểu mẫu

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Tỷ lệ giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực sản xuất, kinh doanh có liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn còn thấp, các mô hình sản xuất thiếu bền vững

 

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng huyện Hương Sơn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phát huy sức mạnh tập thể nên việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá.

Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nguyễn Tuấn Thanh: cần đánh giá chính xác hiệu quả, quy mô, diện tích, chất lượng các mô hình trồng cây ăn quả để có phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn Nguyễn Văn Thành: Qua giám sát của HĐND huyện cho thấy việc dừng chính sách hỗ trợ quá đột ngột nên gây nhiều khó khăn cho người dân

 

Đồng chí cũng cho rằng, hiện nay một số xã còn chưa xác định rõ lợi thế, điểm mạnh của địa phương nên các đề án sản xuất kinh doanh, việc tổ chức, xây dựng các mô hình, nâng cao thu nhập cho người dân hiệu quả chưa cao; việc huy động sức mạnh tổng lực các thành phần tham gia xây dựng NTM hiệu quả còn hạn chế; việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu còn gặp nhiều khó khăn cho thấy sự vào cuộc, tư duy, nhận thức của người dân chưa cao...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị huyện Hương Sơn cần nỗ lực, cố gắng giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

 

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Hương Sơn cần nỗ lực, cố gắng giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; tập trung hướng dẫn, giúp đỡ, bám sát việc xây dựng xã Sơn Kim 1 thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Đối với các kiến nghị của các xã, huyện Hương Sơn đoàn giám sát sẽ tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét.

LT