Hoàn thành việc đóng cửa mỏ khoáng sản đảm bảo đúng quy định
EmailPrintAa
21:44 09/04/2019

Sáng ngày 9/4, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế việc chấp hành chính sách, pháp luật về đóng cửa mỏ khoáng sản tại huyện Can Lộc.

Theo báo cáo tại thực địa, Mỏ Mangan của Công ty CP Khoáng sản Mangan (xã Thượng Lộc), được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 837/GP/UBND ngày 19/5/2004, với diện tích 19,95ha và giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số 1397/GP/UBND ngày 5/8/2004, với diện tích 19,982 ha. Sau khi hết thời hạn khai thác, Công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 17/8/2015.

Đoàn khảo sát Mỏ Mangan của Công ty CP Khoáng sản Mangan (xã Thượng Lộc)

Đối với Mỏ đất của Công ty TNHH Bình Minh (xã Thượng Lộc), được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 09/GP-UBND ngày 01/4/2010, với diện tích 1,2ha. Sau khi hết thời hạn khai thác (thời hạn 3 năm), Công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 10/10/2014. Tuy nhiên, đến nay công tác đóng cửa mỏ vẫn chưa hoàn thành.

Mỏ đá xây dựng của Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Thiên An, được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 198/GP-UBND ngày 19/01/2009, với diện tích 2ha, thời hạn 5 năm. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 10/11/2011, không ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường. Hiện trạng vẫn chưa xây dựng cơ bản mỏ, chưa khai thác, đang còn nguyên trạng đất trồng keo, xen lẫn xây bạch đàn tái sinh. Hiện nay, Sở Tài nguyên - Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ này.

...Mỏ sét gạch ngói của Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Nghệ Tĩnh (xã Thiên Lộc)

Về Mỏ sét gạch ngói của Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Nghệ Tĩnh (xã Thiên Lộc), được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 823/GP-UBND ngày 27/3/2006 với diện tích 5,8ha. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khai thác, Công ty không ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, không thực hiện hợp đồng thuê đất và sau khi giấy phép khai thác hết hạn (thời hạn khai thác 5 năm) Công ty chưa thực hiện thủ tục, hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định.

Khảo sát tại Mỏ đất của Công ty TNHH Ngọc Hải (xã Tùng Lộc) cho thấy, trong quá trình hoạt động, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng thuê đất và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn (giấy phép khai thác khoáng sản số 1576/GP-UBND ngày 29/5/2009, thời hạn 3 năm) Công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định.

Tại thực địa, các thành viên Đoàn đã đề nghị UBND huyện làm rõ thêm việc cho thuế đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật; các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác; công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực có khoáng sản; tình hình khai thác khoáng sản; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền… Qua đó, đề nghị ngành Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực mỏ và yêu cầu các Công ty khẩn trương hoàn thành công tác cải tạo phục hồi môi trường và thủ tục hồ sơ đóng cửa mỏ đảm bảo đúng quy định.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc