Triển khai giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh
EmailPrintAa
16:33 10/08/2020

Chiều nay (10/8/2020), Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp để thống nhất nội dung kế hoạch, đề cương, biểu mẫu và triển khai giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ tập trung giám sát về: Kết quả triển khai thực hiện quy định của pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Công tác quản lý nhà nước về Chương trình mỗi xã một sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chương trình, hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm; Công tác xúc tiến thương mại, các dự án thành phần của Chương trình; Kết quả thực hiện chính sách của tỉnh, huyện; và việc huy động nguồn lực thực hiện... Qua đó, chỉ ra những vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; từ đó đưa ra các giải pháp, đề xuất kiến nghị làm cơ sở thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 10/8/2020 đến tháng 9/2020, Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện, phát triển sản phẩm OCOP; giám sát, làm việc tại một số sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan. Kết quả giám sát sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận về đối tượng, phương thức giám sát và các nội dung giám sát; đồng thời đóng góp ý kiến vào đề cương báo cáo của các địa phương, đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng giám sát. Nhiều đại biểu đề nghị tập trung giám sát sâu: Việc triển khai thực hiện chu trình OCOP, kết quả phát triển sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại; việc huy động nguồn lực thực hiện, nhất là nguồn xã hội hóa và đóng góp của doanh nghiệp; kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra tại Đề án của tỉnh; đánh giá chất lượng, giá trị gia tăng, mức độ tiêu thụ, thị trường tiêu thụ của sản phẩm sau khi tham gia chương trình OCOP; đánh giá hiệu quả mang lại từ Chương trình; mối quan hệ phối hợp giữa ngành với các địa phương, với đối tác; tác động và hiệu quả từ cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga tổng hợp và thống nhất lại những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời đề nghị các thành viên Ban, các sở, ngành có liên quan tiếp tục tham gia ý kiến về nội dung, đề cương giám sát để Đoàn tiếp thu, hoàn chỉnh và tiến hành triển khai đợt giám sát chuyên đề bảo đảm yêu cầu, đúng thời gian đề ra và đạt được hiệu quả cao nhất.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc