Xây dựng các chỉ tiêu sát đúng và các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
EmailPrintAa
15:16 28/11/2019

Sáng 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh; thành viên ban Kinh tế - Ngân sách và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Năm 2019, bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả đạt được của năm 2018, cùng với sự nổ lực, cố gắng trong chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành, địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta năm 2019 đạt được những kết quả tích cực, có bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Dự kiến đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Trần Tú Anh trình bày báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng báo cáo tại cuộc làm việc

Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 ước đạt 12,3% (KH 11,5-12%); trong đó: Nông nghiệp tăng 1,59%, công nghiệp và xây dựng tăng 22,42%, dịch vụ tăng 6,7%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3,41 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 27.388 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 11.816 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán; GRDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng (tương đương 2.660 USD).

Phó Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Trương Quang Long báo cáo tình hình thu ngân sách nội địa năm 2019 và xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2020.

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Ngọc Dũng báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Nhìn chung, năm 2019 tình hình chung ổn định, tiếp tục chuyển biến tích cực. kinh tế chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định bền vững hơn; quy mô nền kinh tế được nâng lên đáng kể; xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được tập trung chỉ đạo; phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư cho thấy dấu hiệu tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới đạt khá. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả; đời sống Nhân dân ổn định, tiếp tục cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các luật mới ban hành.

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị quan tâm tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giải quyết dứt điểm các khoản nợ đọng kéo dài.

Năm 2020, tiếp tục khai thác dư địa và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng từ 10,5- 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 68,9 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 36.588 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên 13.500 tỷ đồng...  Đồng thời, tập trung chủ yếu vào 08 nhóm nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực về công tác quy hoạch, cơ chế chính sách tạo động lực phát triển; phát triển kinh tế; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa - xã hội; cải cách hành chính; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác thông tin tuyên truyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đề nghị soát xét thật kỹ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra năm 2020.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. Và nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh; một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2019-2021.

Thảo luận tại cuộc làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời đề nghị các sở, ngành quan tâm công tác phối hợp để rà soát, thống nhất số liệu trong báo cáo; tăng cường phối hợp giữa ngành thuế với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý thu; chống thất thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; tiếp tục tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án của các đơn vị. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2019 là rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kết thúc giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Qua đó, đề nghị các đơn vị cần quan tâm: Tập trung tháo gỡ những khó khăn, quan tâm môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; tham mưu triển khai kịp thời Luật đầu tư công; tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường phối hợp giữa ngành thuế với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý thu; chủ động điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ thu; bảo đảm kịp thời nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; quan tâm dành ngân sách để thực hiện các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành; điều hành ngân sách chặt chẽ, kiểm soát vấn đề chi ngân sách và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, rà soát lại số liệu, nội dung trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục vụ tốt cho kỳ họp 12 HĐND tỉnh sắp tới.

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc