Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khảo sát hộ nghèo tại huyện Kỳ Anh
EmailPrintAa
13:43 09/05/2019

Thực hiện chuyên đề khảo sát kết quả quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, ngày 8/5, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương thuộc huyện Kỳ Anh.

Theo báo cáo, sau khi tổ chức rà soát lại kết quả hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Kỳ Anh từ chỗ tỷ lệ hộ nghèo trên 11%  nay chỉ còn 7,06%, giảm 1842 hộ; tỷ lệ hộ cần nghèo giảm từ 9,05% nay còn 6,12%, giảm 1104 hộ.

Đoàn khảo sát Hộ nghèo Lê VănTrực ở xã Kỳ Hợp

Qua khảo sát thực tế tại các xã như Kỳ Trung, Kỳ Hợp, Kỳ Khang và Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh cho thấy cơ bản các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, thành viên đoàn khảo sát Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế về kết quả rà soát hiện tại đó là các xã trên địa bàn huyện vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác giảm nghèo, việc chấm điểm các hộ vẫn còn tình trạng nể nang, lồng nghép, bỏ sót, chấm sai so với hướng dẫn chính vì vậy vẫn còn một số hộ được công nhận chưa thực sự chính xác.

Đoàn làm việc với Lãnh đạo huyện Kỳ Anh

Tại buổi làm việc với huyện Kỳ Anh, đoàn khảo sát Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh ghi nhận  những kết quả đạt được trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời đề nghị huyện Kỳ Anh rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, nắm chắc đối tượng; cần quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về trách nhiệm người công dân, ý thức vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình;  tăng cường tập huấn cho điều tra viên và công tác quản lý hồ sơ lưu trử; Cần phân loại cụ thể nguyên nhân nghèo của các hộ, từ đó lồng ghép các chính sách, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững…

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc