Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc ngành Tài Chính, Y Tế về các nội dung trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI
EmailPrintAa
12:52 16/03/2021

Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, chiều ngày 16/3, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) làm việc với Sở Y tế, sở Tài Chính để nghe các đơn vị báo cáo các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Phó Giám đốc sở Tài Chính Nguyễn Văn Đồng báo cáo tờ trình, dự thảo về Bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Y Tế, Sở Tài Chính báo cáo các nội dung trình Kỳ họp. Các thành viên tham dự cho rằng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19 là cần thiết.

Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: về đối tượng không thể mở rộng so với Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021

Đối với tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định về kinh phí tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Đề án. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần làm rõ thẩm quyền ban hành Đề án; sửa đổi một số điểm trong tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trong đó: yêu cầu các ngành cần soát xét kỹ các đối tượng và xem xét thêm đối tượng cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình. Đối với phần ngân sách đề nghị xem xét có thể trích một phần từ quỹ dự trữ tài chính  (trích tối đa quỹ dự trữ tài chính, phần còn thiếu mới trích nguồn dự phòng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giải trình một số nội dung liên quan đến tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định về kinh phí tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh

Đối với Bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu nhất trí cao về nội dung, tờ trình, dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ Phát biểu tại biểu làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đánh giá cao sự chuẩn bị của các sở đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng thời đề nghị các sở cần chuẩn bị kỹ hơn các nội dung dự thảo Nghị quyết. Đặc biệt, quan tâm việc ra soát, xác định đối tượng đảm bảo đúng quy định và sát thực tiễn.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc