Ban Văn hóa - Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019
EmailPrintAa
17:03 28/01/2019

Chiều ngày 28/01/2019, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2108, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh phát biểu

Năm 2018, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương; Ban văn hoá xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hoạt động trọng tâm của tỉnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả trên các mặt công tác. Trong năm , Ban đã chủ trì và phối hợp thực hiện được 11 cuộc giám sát, khảo sát cùng  các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu nội dung và tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhìn chung, các cuộc giám sát, khảo sát của Ban năm 2018 thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, nội dung các cuộc giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm; phương thức giám sát, khảo sát được đổi mới theo hướng tăng cường sâu sát về cơ sở. Sau các đợt giám sát, khảo sát, đã kịp thời ban hành báo cáo, thông báo kết quả làm việc đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng phát biểu

Về công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp: Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức thẩm tra chung về các báo cáo của UBND tỉnh ; thẩm tra các dự thảo tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hộ và các báo cáo thanh tra được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đánh giá cao.

Ngoài ra, Ban đã cùng phối hợp với Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương bổ sung giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Ban Pháp chế thẩm tra Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II.

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban đã thông qua kế hoạch hoạt động của Ban năm 2019. Theo đó, năm 2019 lãnh đạo và một số thành viên Ban sẽ tham gia giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Về giám sát chuyên đề “Giám sát việc thực hiện các chính sách trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo”. Về giám sát thường xuyên: Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên (theo yêu cầu của Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội); Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phê duyệt “Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;  Giám sát thực hiện chính sách về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Bí Thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền

Về khảo sát: Khảo sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số địa phương dịp chuẩn bị tết Nguyên Đán;  Khảo sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh;  Khảo sát việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;  Khảo sát việc thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới….Ban làm việc với một số sở, ngành, địa phương, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều khẳng định và làm rõ thêm những kết quả đạt được của Ban trong năm 2018. Đồng thời, đồng tình cao với kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và thống nhất nội dung giám sát chuyên đề về “Giám sát việc thực hiện các chính sách trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo” cũng như các nội dung giám sát, khảo sát thường xuyên giữa hai kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Võ Hồng Hải – Phó chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của Ban Văn hóa – xã hội trong năm 2018. Thời gian tới, đề nghị Ban tiếp tục chủ động về xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 cần chú trọng lựa chọn các nội dung giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp với MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc