Nhiều nội dung của Luật thanh niên tiếp tục được thảo luận
EmailPrintAa
14:13 14/03/2019

Tiếp tục chương trình giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sáng 14/03/2019, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Hà về giám sát việc thực hiện Luật Thanh Niên. Đồng chí Đoàn Đình Anh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Huyện Thạch Hà cần quan tâm triển khai đồng bộ việc thực hiện Luật, nghị định, thông tư, chiến lược phát triển thanh niên của Trung ương, chương trình phát triển thanh niên của tỉnh…

Huyện Thạch Hà hiện có 21.600 thanh niên/tổng số 15 vạn dân, chiếm 18%. Sau khi Luật Thanh niên được ban hành, huyện Thạch Hà đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Luật, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

Tuy nhiên, nhìn chung việc tuyên truyền, đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống còn hạn chế, mới chỉ thực hiện ở giai đoạn đầu Luật mới được ban hành; một số địa phương cơ sở triển khai Luật còn hình thức, thiếu chiều sâu, thiếu các giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng…

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thủy: Sau khi Luật Thanh niên được ban hành, huyện Thạch Hà đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Luật, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã đề xuất với Ban nghiên cứu để đề xuất với Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên, cụ thể là các quy định pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục, nghĩa vụ quân sự; sửa đổi, bổ sung làm rõ quyền và nghĩa vụ theo các quyền, nghĩa vụ của công công dân trong Hiến pháp năm 2013; sửa đổi, bổ sung các quy định để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ thanh niên; xem xét việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong thanh niên đã được quy định ở các luật khác. Đồng thời đề nghị quy định bổ sung mới trong Luật một số điểm như: quy định trách nhiệm nhà trường và gia đình đối với thanh niên trong chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; trách nhiệm của thanh niên đối với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ quân sự; bổ sung quy định nhà nước có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm phát triển thanh niên…

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng

Thành viên Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn

Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Trần Tuấn Nghĩa

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành phần tham dự đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề như: nguyên nhân tỷ lệ văn bản của huyện ban hành để tác tuyên truyền Luật Thanh niên còn ít, chưa rõ; việc ban hành chính sách riêng của huyện để hỗ trợ thanh niên, cán bộ đoàn; những “điểm nghẽn” trong việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác thanh niên; việc thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của thanh niên; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong phong trào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chế độ hỗ trợ cho thanh niên sau xuất ngũ; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, vai trò của thanh niên trong bảo vệ môi trường; tỷ lệ thanh niên tham gia công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; trách nhiệm của nhà nước đối với ban hành các chính sách hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; chính sách đối với thanh niên khuyết tật, nghiện ma túy, thanh niên phạm tội sinh hoạt tại cộng đồng…

Bí thư Huyện đoàn Thạch Hà Dương Anh Dũng

Phó ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện trong việc tuyên truyền, thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện trong thời gian tới cần quan tâm triển khai đồng bộ việc thực hiện Luật, nghị định, thông tư, chiến lược phát triển thanh niên của Trung ương, chương trình phát triển thanh niên của tỉnh… trên địa bàn toàn huyện; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong công tác thanh niên. Đối với các kiến nghị cụ thể của huyện đề nghị sửa đổi một số nội dung của Luật Thanh niên, Ban Văn hóa xã hội tiếp thu, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc