Thông báo mời thầu
EmailPrintAa
16:25 09/11/2016

Để thực hiện chào hàng cạnh tranh với gói thầu mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo:

Tên bên mời thầu : Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tên gói thầu :  + Gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021”.

Nguồn vốn : Ngân sách tỉnh.

Hình thức : Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành HSYC : từ 8h ngày 31 tháng 8 năm 2016 đến 16h  ngày 05 tháng 9  năm 2016, mỗi nhà thầu được mua 01 bộ hồ sơ, (trong giờ hành chính, kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Địa chỉ : Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Số 01, Đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.691262, Di động: 0913 933 778

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ : chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 05 tháng 9 năm 2016, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. HSĐX sẽ được mở công khai vào 10 giờ, ngày 06  tháng 9 năm 2016, tại phòng họp tầng 4, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. K ính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ”.


    Ý kiến bạn đọc