Hồng Lĩnh cần bám sát quy hoạch sử dụng đất để phát triển đô thị bền vững
EmailPrintAa
20:00 14/03/2019

Sáng 14/3, Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Hồng Lĩnh về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Cùng tham dự có đại diên lãnh Thường trực HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, sở TNMT, sở Xây dựng và đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thị xã Hồng lĩnh và các phòng, ban liên quan.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Văn Bình báo cáo

Theo báo cáo, việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng đã được HĐND thị xã đã thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 và UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh. UBND thị xã Hồng Lĩnh, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã đã xác định công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị là nền tảng, định hướng nhằm từng bước xây dựng đô thị đạt các tiêu chí về đô thị loại III.

Công tác chỉ đạo thực hiện lập, quản lý quy hoạch đô thị được tăng cường và giám sát chặt chẽ nên việc tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị được chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Từ năm 2013 đến 2018, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với kết quả đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã cơ bản hoàn thành. Toàn thị xã đã cấp được 16.454/16.723 giấy (đạt tỷ lệ 98.4% so với nhu cầu cấp cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch đã đề ra), trong đó đất nông nghiệp 6.107 giấy, đất ở 10.347 giấy.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu

Tuy nhiên, thời gian qua, việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp tại đô thị tại thị xã Hồng Lĩnh đạt kết quả thấp như:  Công tác lập lập điều chỉnh quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất các cấp, các ngành lĩnh vực, các chương trình dự án tuy đã triển khai nhưng còn chậm, kéo dài, quá trình thực hiện có nhiều biến động; Hệ thống quy hoạch sử dụng đất còn thiên về sắp xếp các loại đất theo mục tiêu quản lý hành chính, chưa tính toán đầy đủ về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong sử dụng đất, chưa phát huy cao nhất tiềm năng đất đai;  Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thật chặt chẽ.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu phát biểu

Nguyên nhân do quá trình lập kế hoạch sử dụng đất, các địa phương, các ngành đưa vào kế hoạch quá nhiều dự án thiếu tính khả thi. Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cũng như nguồn vốn của các nhà đầu tư gần đây gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh... bị kéo dài hoặc không thực hiện được. Việc lập dự án đầu tư và lập hồ sơ về đất đai của các tổ chức, cá nhân thực hiện chậm, làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thực hiện kế hoạch.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Sơn cho rằng, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã bám sát quy hoạch sử dụng đất để phát triển đô thị, xây dựng các khu dân cư tại đô thị, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Phó trưởng đoàn ĐBQH đề nghị, thị xã cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từng bước xây dựng đô thị Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020. Khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch, thị xã cần đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, lợi thế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi xúc tiến đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị bền vững. Đối với những kiến nghị của thị xã về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị đoàn giám sát sẽ tập hợp, đề xuất lên Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh./.

Nguyễn Hoa

Ý kiến bạn đọc