HĐND huyện Đức Thọ bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
EmailPrintAa
10:14 29/12/2020

Sáng ngày 29/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Đức Thọ khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tham dự.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội  HĐND tỉnh cùng tham dự

Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và thiên tai bất thường nhưng với sự quyết tâm, vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân nên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện Đức Thọ vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, huyện Đức Thọ đã thực hiện đạt và vượt 16/23 chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của HĐND huyện. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội: 1.200 tỷ đồng; Sản lượng lương thực 64.612 tấn; Nông nghiệp 20,8%; Công nghiệp - Xây dựng 38,8%; Thương mại - DV 40,4%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn 198,7/170 tỷ đồng, đạt 116,9%KH.

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Khóa XIX.

Đặc biệt, huyện đã hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng huyện NTM và đã tổ chức thành công lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới của Chính phủ. Năm 2020 có 379 vườn đăng ký triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó có 217 vườn đạt chuẩn, lũy kế đến nay, toàn huyện có 1.282 vườn đăng ký triển khai thực hiện, có 840 vườn cơ bản đạt 5 tiêu chí vườn mẫu. Đến nay hội đồng thẩm định, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá 5 sản phẩm, trong đó 1 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm đạt 3 sao , nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP của huyện lên 11 sản phẩm...

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Hoàng Xuân Hùng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế về 7/23 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đặt ra; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, phát triển tổng đàn, xây dựng giao thông nội đồng, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT,...không đạt kế hoạch làm  ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Năm 2021, huyện Đức Thọ đề ra mục tiêu tổng quát: Phục hồi phát triển kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Quy hoạch cánh đồng lớn, lúa thương phẩm, lúa giống, triển khai thí điểm mô hình phá bờ thửa tại xã Yên Hồ với quy mô từ 10 -15ha/vùng; nâng cao chất lượng đàn lợn nái 100% máu ngoại; chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ tập trung. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai...

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm phát triển văn hoá xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Đức Thọ khóa XIX diễn ra trong 2 ngày từ 29 – 30/12/2020

Trong đó, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu: Trường chuẩn quốc gia: Xây dựng 3 trường chuẩn mức độ 1; 3 trường chuẩn quốc gia mức độ 2 ; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 80%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt 70%; Thu nhập bình quân đầu người: 44,6 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn: 190 tỷ đồng; Huy động tổng nguồn vốn đầu tư xã hội: 1.400 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực: 65.100 tấn...; Tiếp tục rà soát hoàn thành, duy trì bền vững các tiêu chí. Triển khai đồng bộ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng văn hóa cộng đồng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Tại kỳ họp cuối năm, bên cạnh các nghị quyết thường kỳ, HĐND huyện Đức Thọ sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết chuyên đề quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc